Α΄Τάξη: Ειρήνη Καραμανλή 

Β΄Τάξη: Μαρία Τσιριγωτάκη

Γ΄Τάξη: Βασίλης Βαβαΐτης

Δ΄Τάξη:  Θανάσης Σιδέρης

Ε΄& ΣΤ΄Τάξεις Σκάρκος Χρήστος

Καθηγήτρια Αγγλικών: Κουτσαυτοπούλου Κατερίνα

Καθηγήτρια Γαλλικών: Ελευθερία Τσελίκου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Χαμηλοθώρης Ματθαίος

Ολοήμερο Τμήμα:Σοφία Πολυματίδου

 

Ο Διευθυντής του Σοχλείου

Σκάρκος Χρήστος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top