Εισαγωγή στη ρομποτική και τον προγραμματισμό

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Νικόλαος Βιντζηλαίος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ: Α?

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Περισσότερα: Σχέδιο Προγράμματος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Ενημέρωση για

covid-19

My Carnival, Your Carnival

Η Βιβλιοθήκη μας

Scroll to top