Φιλαναγνωσία

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Θανάσης Σιδέρης

Τμήμα Υλοποίησης: Δ΄τάξη

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Πολιτιστικά θέματα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα: Φιλαναγνωσία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Μαγική Γέφυρα: διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μαρία Τσιριγωτάκη

Τμήμα Υλοποίησης: Β΄τάξη

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:  Κοινωνική Συναισθηματική Ανάπτυξη

Περισσότερα: Μαγική Γέφυρα

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top