Η Δ΄ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε στα πλαίσια του «Εργαστηρίου Δεξιοτήτων» το πρόγραμμα : «Κυκλοφορώ με ασφάλεια».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπό είχε να διαμορφώσει ενσυνείδητη και υπεύθυνη χρήση του οδικού δικτύου από τους μαθητές/τριες στους /στις οποίους/ ες απευθύνεται. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πινακίδες σήμανσης, τη συμπεριφορά που πρέπει να διατηρεί ο πεζός, ο ποδηλάτης και ο επιβάτης για να έχουν μια ασφαλή μετακίνηση.

Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που στηρίχτηκαν στην ολιστική προσέγγιση, τη βιωματικότητα και την ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριων καλλιεργήθηκε η ευαισθησία και η επαγρύπνηση σχετικά με τους οδικούς κινδύνους. Επίσης δημιουργήθηκε μια νοοτροπία που διαπνέεται από την ασφαλή οδική κυκλοφορία τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό πλαίσιο.

Περισσότερα: Δ Τάξη - Οδική Ασφάλεια

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top