Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

  

Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου βρίσκεται στο χωριό Βίβλος 8 χλμ έξω από την πόλη της Νάξου. Πρόκειται για μια αγροτική περιοχή, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και τουριστικά. Το σχολικό έτος 2021-2022 φοίτησαν 71 μαθήτριες και μαθητές και λειτούργησε ως εξαθέσιο. Από τους φοιτούντες μαθητές οι 18 κατάγονται από άλλες χώρες.Το ολοήμερο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε πολύ, την τρέχουσα σχολική χρονιά, να ξεκινήσει λειτούργησε με δύο τμήματα και μέχρι τις 16:00. Επιπρόσθετα, τη χρονιά αυτή λειτούργησε χωρίς εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και Μουσικής. Τέλος, για το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησε ΤΥ ΖΕΠ από από την 4-10-2021 καλύπτοντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών.

 Υιοθετώντας τις πρακτικές που προτείνονται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, το σχολείο μας κατάρτησε σχέδιο δράσης (https://dim-vivlou.kyk.sch.gr/sxoleio/plan_softskills/536-plansoftskills2122.html) για την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων στους μαθητές /τριες του σχολείου μας με όραμα: “Ανάπτυξη μαθητών που γνωρίζουν, σέβονται και προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους, που θα δρουν και εντός και εκτός σχολείου ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας, καλλιεργώντας τους τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση”.

 Αναγνωρίζοντας την σημασία της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, για τον μελλοντικό πολίτη του 21ου αιώνα, υλοποιήσαμε δύο σχέδια δράσης:

α) Ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες: Προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή τους μετά το σχολείο και β) Το σχολείο ως φορέας ατομικής βελτίωσης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις για το 2021-2022:

 

1.   Απονομή του βραβείου της πράσινης σημαίας, από το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων (https://dim-vivlou.kyk.sch.gr/dr/dr2122/competitions/557- ecoschool.html)

  1. Λειτουργία ως εξεταστικό κέντρο για τον διαγωνισμό Μαθηματικών

«Πυθαγόρας», με τη συμμετοχή 80 μαθητών από σχολεία των Κυκλάδων.

  1. Συμμετοχή:

 Διαγωνισμός ζωγραφικής «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» τον οποίο διοργάνωσε το Χαμόγελο του παιδιού.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρονοκάψουλα για ήρωες», ένα πολυμεσικό παιχνιδιού, προσκαλεί τους μαθητές να διερευνήσουν, με τρόπο βιωματικό και ενσυναισθητικό, την έννοια του ΗΡΩΑ, και το οποίο διοργάνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες», το οποίο αφορούσε την φροντίδα της υγείας και τη δωρεά οργάνων, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από γενιά σε γενιά», πρόκειται για ένα διαγενεακό πρόγραμμα προφορικής ιστορίας στο οποίο τα παιδιά συνομιλούν με άτομα 3ης ηλικίας. Το πρόγραμμα διοργάνωσε η Ανώνυμη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πλέγμα.

Συμμετοχή στο διεθνές εκπαιδευτικό project «My Carnival», που είχε ως στόχο  να ενώσει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο με αφορμή τις Απόκριες.

Φιλαναγνωσία Εκδόσεις Παπαδόπουλος με θέμα: Λογοτεχνία και Φυσικές Επιστήμες

Διαγωνισμός Κλείταρχος και Βερενίκη, πρόκειται για διαγωνισμό στην Ελληνική Γλώσσα και αφορά μαθητές μόνο των Ε και ΣΤ τάξεων Διοργάνωση πρωταθλήματος Σκάκι από την ΣΤ τάξη με τη συμμετοχή 34 μαθητών, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Το σχολείο μας συνεχίζοντας την εξωστρεφή πορεία του συμμετέχει από φέτος ως εταίρος στο KA2 Erasmus  project “Acting Greener in Schools through  Digital  Narratives”  και  αριθμό  2021-1-IS01-KA220-SCH-000031603. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες (από 28-2-22 έως 30-8-24) και συντονίζει το πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

 

Ολόκληρη η σχολική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε 2 κτίρια κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το κτίρια Α (1952) και το κτίριο Β (1980). Από το σχολικό έτος 2019 - 2020 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιείται και μια προκατασκευασμένη αίθουσα, χωρισμένη σε δύο μέρη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις λειτουργούν χώροι- αίθουσες διδασκαλίας διαφορετικών διαστάσεων και χωρητικότητας. Πολλοί από τους χώρους αυτούς έχουν πολλαπλές χρήσεις, Συγκεκριμένα η μια αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιείται και ως εργαστήριο Πληροφορικής αφού δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος. Το ίδιο συμβαίνει και με την αίθουσα εκδηλώσεων, έχοντας κατασκευάσει μια σκηνή θεάτρου   στη μεγαλύτερη αίθουσα διδασκαλίας. Επιπλέον το σχολείο δεν διαθέτει γραφείο διδασκόντων ούτε βιβλιοθήκη   ούτε εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Τέλος οι δύο αίθουσες του κτιρίου Α εκτός από αίθουσες διδασκαλίας στο πρωινό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες σίτισης για το ολοήμερο πρόγραμμα.

 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τη Σχολική Επιτροπή αντικαταστάθηκαν τα παράθυρα και η πόρτα της νότιας όψης του κτηρίου Α.

 Ένα πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του σχολείου αποτυπώνεται στον επίσημο δικτυακό τόπο του στη διεύθυνση: http://dim-vivlou.kyk.sch.gr/

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το δημιουργικό κλίμα του σχολείου και η οργανωσιακή κουλτούρα του σχολείου που ευνοεί τη διαρκή αναζήτηση παιδαγωγικών τεχνικών και στρατηγικών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και σχέσεις μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Το επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών. Η απουσία σχολικής διαρροής.

 

Διοικητική λειτουργία

Σημεία προς βελτίωση

 Συστηματική καλλιέργεια των μαθητών στις δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών και διδακτικών τεχνικών που επιτυγχάνουν την βαθιά γνώση.

Ο συστηματικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και η συστηματικότερη διερεύνηση πτυχών της σχολικής ζωής, με στόχο τη βελτίωσή της.

Διερεύνηση των απόψεων των γονέων και ανάληψη δράσης, αναφορικά με τη σχέση τους με το σχολείο και τα παιδιά τους.

 

Θετικά σημεία

 Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων

Οργάνωση της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών/-τριών και γονέων Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

 

Σημεία προς βελτίωση

 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, παρακολούθηση και συντονισμός του Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με άλλα σχολεία

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς και στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Σημεία προς βελτίωση

 Συνέχιση της προσπάθειας για την οργάνωση περισσότερων στοχευμένων Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων Δικτύωση με άλλα σχολεία

Οργάνωση ή συμμετοχή σε των εκπαιδευτικών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα eTwinning

 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Λειτουργία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

0

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

-

Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

Παρατηρήσεις / Σχόλια

 

Ως πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, παρατηρήθηκαν μερικές δυσκολίες στον συντονισμό, μιας και  με τις διαρκείς παρατάσεις και χρονοτριβές  ο  χρόνος  ήταν  περιορισμένος.  Το γεγονός αυτό το επέτεινε και το γεγονός της πανδημίας, καθώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε απουσίες εκπαιδευτικών και αυτό  προκαλούσε  κάποια αναστάτωση και χρονοτριβή. Σε γενικές γραμμές οι  ομάδες  εργάστηκαν ικανοποιητικά και ευελπιστούμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά όλα  θα κυλήσουν πιο ομαλά.

 

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες που είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, εκτός από ελάχιστες αλλαγές και τροποποιήσεις που ήταν απαραίτητο να συμβούν εξαιτίας  των πολλών απουσιών από  πολλούς  μαθητές  εξαιτίας  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  που επικρατούσαν λόγω του Covid-19.

Το διδακτικό προσωπικό αφού παρακολούθησε τις επιμορφωτικές δράσεις απάντησε σε ερωτηματολόγιο προκειμένου να γίνει απότιμη της δράσης. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έδειξαν ότι:

 

1.   η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού, με ποσοστό 88,8%, βελτίωσε τις γνώσεις του μέσω των επιμορφώσεων

  1. το σύνολο του διδακτικού προσωπικού έμεινε ικανοποιημένο από την οργάνωση των επιμορφώσεων καθώς υπήρχε έγκαιρη ενημερώση και τήρηση του προγράμματος.
  2. το μεγαλύτερο ποσοστό του διδακτικού προσωπικού έμεινε ικανοποιημένο τόσο με τη χρονική διάρκεια των επιμορφώσεων, τη θεματολογία τους καθώς και με την υποστήριξη που έλαβαν από τους επιμορφωτές.
  3. το 66,7 % του διδακτικού προσωπικού εμπλούτισε τις γνώσεις του μέσα από τις επιμορφώσεις, το 11,1% ανακάλυψε νέες ικανότητες/δεξιότητες και το 22,2% βελτίωσε τις κοινωνικές του επαφές.

Τα αποτελέσματα της δράσης παρουσιάζονται μέσω μετρήσιμων ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν με τυχαία δειγματοληψία του 20% της κάθε τάξης με την κλίμακα Likert. Συνεργασία: Το 46,7% των μαθητών απάντησε ότι συνεργάστηκαν πολύ καλά με τους συμμαθητές του. Το 87,7% των ερωτηθέντων μαθητών απάντησε ότι ανταλλάσσουν πολύ εύκολα ή αρκετά εύκολα ιδέες και απόψεις μέσα στην ομάδα.

Ψυχική Ανθεκτικότητα: Το 53,3% απάντησε ότι είναι σε θέση να δώσει λύση σε πρόβλημα με συμμαθητή του και το 86,7% απάντησε ότι μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του πολύ εύκολα. Το 86,7% των μαθητών απάντησε ότι σέβεται πολύ τον εαυτό του και τους άλλους.

Ψηφιακός εγγραμματισμός: Το 53,3% των μαθητών απάντησε ότι είναι σε θέση να διαχειρίζεται αρκετά καλά τις πληροφορίες που βρίσκει στο διαδίκτυο. Το 66,7% των μαθητών απάντησε ότι έχει μάθει πολύ καλά να κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο και να συλλέγει πληροφορίες. Το 46,7% των μαθητών απάντησε ότι μπορεί να επιλύει προβλήματα ακολουθώντας απλές οδηγίες πολύ καλά.

 Αειφορία: Το 66,7% των μαθητών απάντησε ότι έμαθε να κάνει ανακύκλωση και το 86,7% απάντησε ότι ενδιαφέρεται και φροντίζει πολύ το περιβάλλον του τόπου του. Το 66,7% έμαθε πολύ καλά να ακολουθεί κανόνες υγιεινής και να προστατεύει τον εαυτό του από τα μικρόβια.

 Ρουτίνες σκέψης: Το 53,3% απάντησε ότι χρησιμοποιεί πολύ όσα έμαθε στο σχολείο στην καθημερινότητά του.    Το 53,3% απάντησε ότι είναι σε θέση να πάρει γρήγορες αποφάσεις για τη λύση προβλήματος. Τέλος, το 53,3% απάντησε ότι μπορεί αρκετά καλά, να ξεχωρίζει και να οργανώνει τις πληροφορίες ενός προβλήματος.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από το διδακτικό προσωπικό, δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων.

 Τα περιοριστικά μέτρα έναντι της πανδημίας covid-19 καθώς και οι συχνές πολυήμερες μαθητικές απουσίες, οδήγησαν σε μικρές αλλαγές και τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό κυρίως ως προς την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων.

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

 

 Πρακτική 1 Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 Τίτλος Δράσης

 Το σχολείο ως φορέας ατομικής βελτίωσης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών

 

Στόχος Βελτίωσης

 Μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης αποτελεί η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Με το σχέδιο δράσης θα επιχειρηθεί η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών (πχ πορτφόλιο μαθητή) και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 

 Ενέργειες Υλοποίησης

 Έπειτα απο διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού προσδιορίστικαν οι τομείς όπου κρίθηκε απαραίτητο η διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για το τρέχον σχολικό έτος. Ο μικρός αριθμός των εκπαιδευτικών συνέβαλε στη μη πραγματοποίηση έρευνας-ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών.

 Με βάση τα παραπάνω κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιμορφωτικές δράσεις:

 α) 27-10-2021 "Portfolio ως μέθοδος αξιολόγησης του μαθητή".

β) 24-03-22 "Η θετική Ψυχολογία στην Παιδαγωγική Πράξη".

γ) 11-04-22 "Χρήση του λογισμικού Openboard κατά τη διδασκαλία της τάξης.

δ) 30-04-2022 "Η Τέχνη των ερωτήσεων, η μεθοδολογία της Ορατής Σχέσης"

ε)25-05-2022 "Η Μεθοδολογία STEMστην Εκπαίδευση και στα εργαστήρια Δεξιοτήτων"

 Κατά το σχολικό έτος η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν συνεχής τόσο εντός του σχολικού πλαισίου όσο  και σε ατομικό, αφού κάθε εκπαιδευτικός συμμετείχε σε επιμορφωτικές δράσεις που συνέβαλαν στην ατομική βελτίωση, την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

 

https://dim-vivlou.kyk.sch.gr/sxoleio/assesment/2122/571-eraxenep2122.html

 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

 Θέμα 1

 Άξονας

 Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

 
Απαιτείται περισσότερη επιμόρφωση για δεξιότητες και ρουτίνες σκέψης. Απαιτείται περισσότερη επιμόρφωση για δεξιότητες και ρουτίνες σκέψης, επίλυση προβλήματος, PBL(Project Based Learning), STEM. Επίσης στην θεματολογία των επιμορφωσεων καλό θα ήταν να επιμείνουμε σε θέματα σχετικά με την ψυχική ενδυνάμωση μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα συνεργασίας και ψυχικής ανθεκτικότητας.

 

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

 Παρατηρήσεις / Σχόλια

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top