Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου έπρεπε το έργο μας να αποκτήσει και ένα λογότυπο. Ο σχεδιασμός και η επιλογή του ήταν μια καθαρά ομαδική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα. Οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων χωρίστηκαν και έτσι δημιουργήθηκαν 10 διασχολικές ομάδες. Κάθε μια από τις ομάδες αυτές σχεδίασε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο σχεδίασης της Google το λογότυπο του προγράμματος, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες και αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, σεβασμού της δημιουργίας των άλλων μελών. Όταν ολοκληρώθηκε το στάδιο αυτό οργανώθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία και με βάση τα αποτελέσματά της επιλέχθηκε το λογότυπο που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα.

Περισσότερα: Σχεδιασμός και επιλογή λογότυπου

Στο τρίτο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τον εξοπλισμό του Wedo 2.0. Στην αυτή τη φάση οι μαθητές/τριες του σχολεί-ου μας είχαν το πλεονέκτημα ότι το σχολείο διέθετε επιπλέον πακέτα, οπότε ή-ταν δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή και των 19 μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες.

Περισσότερα: Κατασκευή ρομπότ με wedo 2.0

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top