Μεταγενέστερο δημοσίευμα της εφημερίδας "Κυκλαδική" ενημερώνει για την εξάντληση των αποθεμάτων νερού και την οριακή κατάσταση που έχουν αυτά στους ταμιευτήρες του νησιού.

 

Η έναρξη του προγράμματος έγινε χρησιμοποιώντας δημοσιεύματα από την την τοπική εφημερίδα "Ναξιοτυπία", στα οποία γίνεται αναφορά τόσο στη μείωση των αποθεμάτων νερού όσο και στην κατασκευή του νέου φράγματος στο νησί.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top