Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές ζωγράφισαν τις σκέψεις τους γύρω από το καινούργιο σχολείο που έρχεται και έγραψαν ένα κείμενο για το πώς αισθάνονται.
Ανάμεσα στις δύο επισκέψεις στο γυμνάσιο έγινε συζήτηση με τη συμμετοχή και των μαθητών της πέμπτης τάξης. Δεν ανέδειξε η συζήτηση ή οι προηγούμενες δραστηριότητες κάποιους ιδιαίτερους φόβους. Στο τέλος της δεύτερης επίσκεψης έγινε πάλι μια συζήτηση για τις προσδοκίες από το γυμνάσιο και τις ενδεχομένως διαφορετικές απαιτήσεις που θα κληθούν να εκπληρώσουν. Εν κατακλείδι το πρόγραμμα λειτούργησε ανακουφιστικά για τους μαθητές με αυτή την πρώτη επαφή με το χώρο και τα πρόσωπα του σχολείου.

 

 
Ο Δάσκαλος της τάξης
Βασίλης Βαβαΐτης

Και τη φετινή χρονιά υλοποιήσαμε στο σχολείο μας το πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα διήρκεσε συνολικά 15 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:


Δραστηριότητα 1η
Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να περιγράψουν σε ένα Σκέφτομαι και Γράφω, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους αναφορικά με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και της έναρξης μιας νέας περιόδου στη μαθητική τους ζωής, αυτής της έναρξης της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο.

Περισσότερα: Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης στο Γυμνάσιο 2017-2018

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top