Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «Τα δικαιώματα των παιδιών». Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια πρώτη επαφή και γνωριμία των μικρών μαθητών Α' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, με το περιεχόμενο κειμένων που αφορούν στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των παιδιών. Η κατανόηση της σημασίας τους, η αναγνώριση της ύπαρξης στη ζωή των ίδιων και η εφαρμογή τους σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

 

Περισσότερα: Τα δικαιώματα των παιδιών

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Α΄ τάξη υλοποιήθηκε το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική». Το πρόγραμμα είχε σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

 

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική.

 

 

 

Η δασκάλα της τάξης

Τσιριγωτάκη Μαρία

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top