Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αρχίζει με την ανάγνωση μικρών αποσπασμάτων θεατρικού λόγου, αποσπάσματα από το βιβλίο της γλώσσας και του ανθολογίου κειμένων και στη συνέχεια με αποσπάσματα από το διεθνές παιδικό θέατρο.
Οι μαθητές οδηγούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο θεατρικός λόγος λειτουργεί όπως και ο καθημερινός λόγος ανάλογα με τις περιστάσεις που υπηρετεί. Βρίσκουμε στα κείμενα λέξεις και φράσεις που να δικαιολογούν την παραπάνω διαπίστωση.
Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι ο θεατρικός λόγος υπηρετεί έναν χαρακτήρα που γεννήθηκε στο μυαλό του συγγραφέα. Με αφορμή τα κείμενα που προηγήθηκαν, γίνεται προσπάθεια να απομονωθούν οι χαρακτήρες. Οι μαθητές προσπαθούν να τους περιγράψουν εξωτερικά αλλά και να δώσουν στοιχεία του χαρακτήρα τους. Επίσης τους κατατάσσουν σε χαρακτήρες που θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλους παντελώς φανταστικούς. Προσπαθούν κάθε φορά να δικαιολογούν τις απαντήσεις τους.
Το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παίξει κανείς θέατρο είναι το επόμενο βήμα στο οποίο καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν. Καταγράφουν τα εύκολα αλλά και τα δύσκολα σημεία του εγχειρήματος. Οι μαθητές τώρα θα ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία από αυτήν που ακολούθησαν στο πρώτο μέρος. Με άλλα λόγια, καλούνται να δημιουργήσουν έναν απλό χαρακτήρα, ανθρώπινο ή μη και να τον εντάξουν οργανικά σε ένα από τα κείμενα που θα επιλεγεί και στη συνέχεια και σε άλλα κείμενα της αρχικής λίστας. Θα μιλήσουν και θα περιγράψουν με λεπτομέρειες την εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα και τις συνήθειες του ήρωα ή της ηρωίδας. Θα του δώσουν λόγο που θα είναι ενταγμένος στο σώμα του κειμένου. Είναι σημαντικό ο θεατρικός λόγος να είναι απλός και καθημερινός αλλά από την άλλη να έχει νόημα, σκοπό και να προάγει την πλοκή του έργου σε επόμενο επίπεδο.
Μέχρι αυτή τη στιγμή οι μαθητές δεν έχουν κληθεί να δραματοποιήσουν τα εμπλουτισμένα κείμενα. Πριν κληθούν να το κάνουν και απογοητευτούν λόγω της συνθετότητας των χαρακτήρων πρέπει να ενεργοποιηθούν με το θεατρικό παιχνίδι που υπηρετεί τη «θεατρική συντροφικότητα» και χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης στην ομάδα. Η διαδικασία είναι μακρά και έχει ως σκοπό να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί που θα επιτρέψουν στα παιδιά να ανακαλούν άμεσα στο μέλλον τις ιδιότητες των χαρακτήρων που έμαθαν να δραματοποιούν.
Τέλος, παράλληλα με την εργασία πάνω στα κείμενα, οι μαθητές προσπαθούν να φανταστούν τον περιβάλλοντα χώρο που περικλείει το θεατρικό κείμενο, να τον περιγράψουν με λεπτομέρειες και να δώσουν και εναλλακτικές προτάσεις, να μιλήσουν για τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαν εάν έφτανε το κείμενο στη θεατρική σκηνή. Εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία των κουστουμιών. Ακολουθείται η ίδια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε και για τα σκηνικά. Οι μαθητές τελειώνοντας το πρόγραμμα έχουν μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα για τις απαιτήσεις και την εργασία προετοιμασίας μιας θεατρικής παράστασης από το κείμενο στη θεατρική σκηνή.

Πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής

Η Ετοιμασία μιας Θεατρικής παράστασης

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:Βασίλης Βαβαΐτης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

1 . Ο θεατρικός λόγος ως ζωντανός λόγος.

2. Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο προετοιμασίας της θεατρικής ομάδας.

               3. Σκηνικά και κουστούμια. Κατασκευή και απαιτήσεις.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

1. Να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τις απαιτήσεις του θεατρικού λόγου.

2. Να μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν έναν απλό θεατρικό χαρακτήρα.

3. Να μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν τις απαιτήσεις του θεατρικού χαρακτήρα σε σκηνικά και κουστούμια.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

1 . Ανάγνωση θεατρικού κειμένου και γνωριμία με τον χαρακτήρα.

2. Συζήτηση και ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων των θεατρικών χαρακτήρων.

3. Κατασκευή σκηνικών και κουστουμιών.

 

 

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Σύνδεση με τα μαθήματα της γλώσσας και της αισθητικής αγωγής.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top