Ταινία μικρού μήκους: ?Ας φανταστούμε το σχολείο που ονειρευόμαστε?

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Κινηματογράφος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νικόλαος Βιντζηλαίος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ: Α?        

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
 2. Γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου.

  Καταγραφή απόψεων μαθητών για το πώς φαντάζονται το σχολείο των ονείρων τους.

  Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για το πώς το φαντάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου.

  Γράψιμο σεναρίου ταινίας.

  Δραματοποίηση.

  Γυρίσματα ταινίας σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

  Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους.

  Προβολή ταινίας.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να γνωρίσουν οι μαθητές την τέχνη του κινηματογράφου.

Να μάθουν να σκέφτονται και να εξωτερικεύουν τις απόψεις και τις ιδέες τους.

Να μάθουν να διεξάγουν έρευνα μικρής κλίμακας.

Να μάθουν να γράφουν μικρά σενάρια.

Να δραματοποιούν ιδέες.

Να υποβληθούν στη διαδικασία των γυρισμάτων.

Να δουν πως δημιουργείται μια ταινία από ειδικούς στο χώρο.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη διαθεματικότητα, στη μαθητοκεντρική διδασκαλία και στη βιωματική μάθηση. Μέσα από τον κατευθυνόμενο παρωθητικό διάλογο, τον καταιγισμό ιδεών και τη διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, οι μαθητές εξωτερικεύουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους ώστε να γράψουν ένα σενάριο και να γίνει ταινία.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της θεματολογίας του είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλα τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές της Α? τάξης. Μιας και οι μαθητές μέσα από την ταινία τους θα περιγράψουν το σχολείο των ονείρων τους, εμπλέκονται και συνδέονται το γλωσσικό μάθημα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος, τα εικαστικά, η μουσική και η φυσική αγωγή. Επιπροσθέτως η χρήση του προφορικού και του γραπτού λόγου, οι εικαστικές δημιουργίες, η κίνηση, ο χορός, οι νέες τεχνολογίες και η μουσική δεν θα απουσιάζουν από το εν λόγω διαθεματικό project.

 

 

Ε. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Γνωριμία με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, προβολές ταινιών και παρουσίαση σημαντικών Ελλήνων δημιουργών.

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Καταγραφή απόψεων μαθητών για το πώς φαντάζονται το σχολείο των ονείρων τους.

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για το πώς το φαντάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

Γράψιμο σεναρίου ταινίας.

Δραματοποίηση.

Γυρίσματα ταινίας σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

 

 

4ος ΜΗΝΑΣ

Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους.

Προβολή ταινίας.

Συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργικής έκφρασης μαθητών δημοτικών σχολείων.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top