ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Αφορμή για την επιλογή του προγράμματος Teachers 4 Europe: «Παιχνίδια χωρίς σύνορα» υπήρξε η μικρή ηλικία των μαθητών μας (Α΄Β΄ και Γ΄τάξη) και συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων τάξεων σε πρόγραμμα του δικτύου Teachers 4 Europe την προηγούμενη χρονιά. Επιπροσθέτως, επιλέξαμε θέμα μας να είναι το παιχνίδι, όπως αυτό το συναντάμε στις άλλες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το παιχνίδι είναι πιο απλός, εύκολος, διασκεδαστικός και άμεσος τρόπος προσέγγισης για ένα παιδί. Αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι, αναζητώντας παιχνίδια που παίζονται με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στοχεύοντας στον εντοπισμό των στοιχείων που μας ενώνουν με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Περισσότερα: Παιχνίδια χωρίς σύνορα

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top