η σχολική χρονιά 2016-2017, υλοποιήσαμε μια διατμηματική εργασία, αποτελούμενη από τις Α? και Β? τάξεις, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4Europe, με θέμα "Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη..."
Υπεύθυνοι προγράμματος: Καραμανλή Ειρήνη, Τσιριγωτάκη Μαρία

Περισσότερα: Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη... Αποτελέσματα

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:  Πολιτιστικών προγραμμάτων

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ειρήνη Καραμανλή - Μαρία Τσιριγωτάκη

Τμήμα Υλοποίησης: Α & Β τάξεις

Περισσότερα: Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top