Ολόκληρο το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην 3η και την 4η τηλεδιάσκεψη οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα σενάριά τους και να δημιουργήσουν.

Χωρισμένοι σε ομάδες εργάστηκαν αρμονικά:

Περισσότερα: 4η Τηλεδιάσκεψη: Παρουσίαση

Με την ολοκλήρωση της 2ης τηλεδιάσκεψης η κάθε ομάδα είχε πλέον αναλάβει από ένα θέμα να μελετήσει και να αποφάσίσει τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσει.

Τα 4 υποθέματα που είχαν επιλέξει ήταν:

1. Ο εθισμός στο διαδίκτυο

2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός

3. Οι φίλοι στο διαδίκτυο

4. Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Περισσότερα: 3η Τηλεδιάσκεψη: Δημιουργία σεναρίων

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top