ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

Διεύθυνση A’/θμιας Κυκλάδων

 

 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ)

 

9290043

     

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση)

Βίβλος Νάξου

 

Τηλέφωνο

2285041304

 

Fax

 

 

e-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ιστοσελίδα

http://dim-vivlou.kyk.sch.gr/ 

 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

Χρήστος Σκάρκος

 

Υποδιευθυντής Α & Β

 

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Βικτώρια Στυλιανή Καρβούνη

 


 

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. 3

Εισαγωγή. 4

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 4

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας. 4

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 4

 1. Λειτουργία του Σχολείου. 5
 2. Διδακτικό ωράριο. 5
 3. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών. 6

III.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου. 7

3.Σχολική και Κοινωνική Ζωή. 7

Ι. Φοίτηση. 7

 1. Σχολικοί χώροι 7

III.        Διάλειμμα. 7

 1. Σχολική εργασία. 8
 2. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις. 9

Οι εκπαιδευτικοί 9

Οι μαθητές/μαθήτριες. 10

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος. 11

VII.       Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο. 11

VIII.      Άλλα θέματα. 12

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 13

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 13

 1. Σχολικό Συμβούλιο. 14
 2. Η σημασία της σύμπραξης όλων. 14

Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους. 14

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 14

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης. 15

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών. 15

Άρθρο 6:Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. 15

Πηγές. 17

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Εισαγωγή      

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου, εφόσον υπάρχει. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

           Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της εποχής, επιδιώκει να είναι ένα ανοιχτό, δημοκρατικό και αειφόρο σχολείο που θα συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών και θα έχει στο επίκεντρο τον μαθητή, καλλιεργώντας τους τον αλληλοσεβασμό, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση.

           Ο σκοπός αυτός θα υλοποιηθεί μέσα από:

Τη συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+  και τη συνεργασία με πανεπιστήμια , φορείς και σχολεία

Την καλλιέργεια ισχυρών κινήτρων για μάθηση και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας, ισότιμης αντιμετώπισης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Τη δημιουργία κλίματος επαγγελματικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών

 

 1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και  ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 

 1. Λειτουργία του Σχολείου
 • Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

Ολοήμερο πρόγραμμα

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 17:30.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00 ή στις 17:30 και μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου μπορεί αυτή να αλλάξει προσωρινά. Η αλλαγή της ώρας αναχώρησης  θα γίνεται από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τον Σύλλογο Διδασκόντων και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων. 

 

 1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς και έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση ΠΕ Κυκλάδων.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:15. Κατά την προσέλευσή τους παραμένουν στην αυλή του σχολείου και εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού και συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτικό τους. Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, παραμένει στο γραφείο του Διευθυντή και εισέρχεται στην τάξη του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διδακτικής ώρας (9:00).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του ή για να δώσει την έγκρισή του να αποχωρήσει μόνο του το παιδί προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι του.

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών οι μαθητές/τριες παραμένουν στα κτήρια του σχολείου μέχρι να έρθουν και να τους παραλάβουν οι γονείς-κηδεμόνες τους με ασφάλεια. Στην περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης παραλαβής, ο γονέας πρέπει να έχει ενημερώσει σχετικά το σχολείο.

Για να αποχωρούν μαθητές και μαθήτριες χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, πρέπει να έχουν καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση οι γονείς/κηδεμόνες τους στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα (πχ. φιλαναγνωσία κτλ.) εκδρομές και διαγωνισμούς με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ή του σχολείου. Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις και ζητά την έγκρισή τους.

 

 3.Σχολική και Κοινωνική Ζωή          

Ι. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

 

 1. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

Σε όλους τους χώρους του Σχολείου βρίσκονται τοποθετημένοι δύο κάδοι στους  οποίους θα γίνεται διαχωρισμός των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφορίας. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ευθύνη της επιτήρησης των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερία) αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την καθαριότητα του αύλειου χώρου, από τους μαθητές, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

 

 • Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς, στη σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία από την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου ούτε η επιστροφή τους, κατά συνέπεια με την έξοδό τους παίρνουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για το διάλειμμα (φαγητό, νερό κτλ). 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν, γονέας/κηδεμόνας, επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

 1. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης.

Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Επιπλέον το ενθαρρύνουν να οργανώνει μόνο του, από την πρώτη δημοτικού , τη σχολική του τσάντα , ελέγχοντας το ίδιο από την προηγούμενη ημέρα τι του είναι απαραίτητο για  τα μαθήματα της επόμενης. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι σχολικές εργασίες για την επόμενη μέρα αναρτώνται στην κυψέλη της κάθε τάξης, για να μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν τις εργασίες των μαθητών, αλλά και για να ενημερώνονται οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν.

 

 

 

 1. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή Προϊσταμένη/Προϊστάμενο

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 • Είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.
 • Απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 

 

Οι εκπαιδευτικοί

 • Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
 • Συνεργάζονται με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.
 • Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τις νέες τεχνολογίες και τον διαθέσιμο εξοπλισμό του σχολείου για το σκοπό αυτό ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διαφόρων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.
 • Αξιοποιούν την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάθεση εργασιών και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποβλέποντας και στην βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου.

 

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.
 • Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
 3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
 • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

 

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Φροντίζουν ώστε το παιδί τους να έχει μαζί του καθημερινά τα απαραίτητα για την μαθησιακή διαδικασία, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ή ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά τους ή δημοσιεύονται στις ηλεκτρονικές κοινότητες, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Συμμετέχουν ενεργά στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο ή από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ή αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την επικοινωνία μαζί τους όταν υπάρχει θέμα συζήτησης.

 

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

 

 • Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο

 

Προκειμένου οι μαθητές/τριες να είναι όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένοι για την είσοδό τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα, στο σχολείο μας επιδιώκουμε μέσα από:

 • Τις συνεργασίες με Πανεπιστήμια 
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ 
 • Τις συνεργασίες με σχολεία εσωτερικού ή εξωτερικού μέσα από έργα eTwinning.
 • Τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, για τον εμπλουτισμό του προγράμματος τους σχολείου
 • Τον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων που προάγουν τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 • Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για τη δημιουργία επιπλέον κινήτρων αυτοβελτίωσης από την πλευρά των μαθητών.
 • Την οργάνωση και πραγματοποίηση μαθητικών εκλογών, για την ανάδειξη συμβουλίου εκπροσώπησης των μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 • Τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
 • Την υιοθέτηση νέων πρακτικών αποτύπωσης της προόδου - αξιολόγησης των μαθητών και συνεργασίας με τους γονείς/κηδεμόνες
 • Την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και ΚΕΔΑΣΥ για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των γονέων/κηδεμόνων για θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την πρόληψη φαινομένων βίας και γενικότερα θεμάτων σημαντικών για τη σχολική ζωή.

να  μεταμορφώσουμε τη μάθηση και να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που θα τους καταστήσουν στο μέλλον ενεργούς πολίτες, με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δημοκρατική συνείδηση και δεξιότητες/ικανότητες που θα αποτελέσουν τη βάση για την μελλοντική τους πορεία ως πολίτες.  

 

 

 • Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

Διατροφικές συνήθειες στο σχολείο

Επειδή στο σχολείο δε λειτουργεί κυλικείο πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών να μεριμνούν, ώστε οι μαθητές/τριες να τρέφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Υγείας με υγειονομικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. 

Λαμβάνοντας υπόψη και το ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Υγείας “Το υγιεινό μου κολατσιό!”, κατάλληλα προϊόντα για κατανάλωση από τους μαθητές/τριες είναι: 

 1. Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), 
 2. Χυμοί φυσικοί ΧΩΡΙΣ ζάχαρη
 3. Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), γιαούρτι με μέλι ή δημητριακά ή με φρούτα 
 4. Αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, κ.λπ.), 
 5. Κουλούρι, κριτσίνια ή κρακερς, κατά προτίμηση ολική άλεσης με τυρί
 6. Τοστ, σάντουιτς, αραβική πίτα, τορτίγια ή κουλούρι με τυρί και λαχανικά ΧΩΡΙΣ αλλαντικά, 
 7. Τοστ ή τορτίγια με ταχίνι και μέλι, 
 8. Τυρόπιτα ή πίτα λαχανικών, 
 9. Πίτσα με τυρί και λαχανικά ΧΩΡΙΣ αλλαντικά, 
 10. Σαλάτα φρέσκων λαχανικών με ελαιόλαδο, τυρί και κριτσίνια
 11. Γλυκίσματα, όπως μουστοκούλουρο, σταφιδόψωμο, μπάρα δημητριακών, παστέλι, μπισκότα απλά χωρίς γέμιση, κρέμα, ρυζόγαλο ή χαλβά.

 

Καλό είναι οι μαθητές/τριες να επιλέγουν κάθε μέρα και διαφορετικό φαγητό, ώστε να υπάρχει ποικιλία στη διατροφής τους.

 

 4.Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου      

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια ή  στην Προϊσταμένη/στον Προϊστάμενο του Σχολείου.

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις  για ενημέρωση των     γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου και να εγκαταστήσουν σε μια συσκευή τους την δωρεάν εφαρμογή Viber για να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην κοινότητα του σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

 

 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 1. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

 

 1. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του.

Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους     

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Ενδεικτικό παράδειγμα:

 

 

 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

 

Άρθρο 6:Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες,    εκπαιδευτικούς,    άλλο    επιστημονικό    προσωπικό,     γονείς/κηδεμόνες,

βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

 

 

Ολοήμερο Πρόγραμμα

 1. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, εξερχόμενοι από τις αίθουσες διδασκαλίας θα αφήνουν τις τσάντες τους στα πεζούλια της αυλής στους προκαθορισμένους χώρους και αφού πλύνουν τα χέρια τους στις θα εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας.
 2. Οι δύο εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα συνεννοούνται και ο ένας επιβλέπει το πλύσιμο των χεριών και την τήρηση των αποστάσεων στις τουαλέτες και ο άλλος και την ασφαλή παραμονή των μαθητών στην αυλή μέχρι να καθαριστούν και να αεριστούν οι αίθουσες διδασκαλίας.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν το μάθημά τους στις αίθουσες που χρησιμοποιούνται στο ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να φροντίζουν για τον αερισμό των χώρων.
 4. Ο υπεύθυνος του ολοήμερου, φροντίζει για την τήρηση των αποστάσεων και των κανόνων ασφάλειας κατή την αναμονή των μαθητών για το πλύσιμο των χεριών.
 5. Ο κάθε μαθητής/τρια που συμμετέχει στην ώρα της Διατροφικής Αγωγής, θα πρέπει να έχει μαζί του ατομική πετσέτα, την οποία θα στρώνει πρώτα στο θρανίο και έπειτα θα τοποθετεί πάνω της το φαγητό του για να φάει.

 

Αποχώρηση μαθητών

 1. Κατά την αποχώρηση των μαθητών/τριών στις 13:15 ο κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει την 6η διδακτική ώρα στο τμήμα, συνοδεύει του μαθητές στην έξοδο, μεριμνά για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών και την αποφυγή του συνωστισμού στην έξοδο.

2.Ο εφημερεύον εκπαιδευτικός όσο και οι υπόλοιποι που παρευρίσκονται στην έξοδο θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας.

4.Κανένας γονέας δεν εισέρχεται στην αυλή του σχολείου.

 

Διαλείμματα

 1. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές πρέπει σε μια μικρή ατομική τσάντα να έχουν το φαγητό τους και το ατομικό παγούρι νερού.
 2. Τα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνται σε προκαθορισμένο χώρο.
 3. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές δεν εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

Βίβλος,  3 Οκτωβρίου 2022

 

Ο Διευθυντής

 

Χρήστος Σκάρκος

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top