ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟY ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σχολική μονάδα

Δημοτικό

Αριθμός τμημάτων

6

Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας

69

Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας

12

Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια δεξιοτήτων

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Φροντίζω το Περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ  -  Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Δημιουργώ και Καινοτομώ  –  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

1. Ανθρώπινα δικαιώματα

1. STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη

2. Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

3. Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

 

 

 

Περισσότερα: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2021-2022

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top