Το σχολείο μας συνεχίζει τις δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητριών και των μαθητών. Φέτος έπειτα από μερικά χρόνια οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε καθαρισμό της ακτής στην περιοχή Πλάκας και συγκεκριμένα στον όρμο Καρά. Η περιοχή που καθαρίσαμε αποτυπώνεται στο χάρτη που ακολουθεί.

 

 

 

Περισσότερα: Μόνο μία Γη

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «Τα δικαιώματα των παιδιών». Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια πρώτη επαφή και γνωριμία των μικρών μαθητών Α' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, με το περιεχόμενο κειμένων που αφορούν στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των παιδιών. Η κατανόηση της σημασίας τους, η αναγνώριση της ύπαρξης στη ζωή των ίδιων και η εφαρμογή τους σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

 

Περισσότερα: Τα δικαιώματα των παιδιών

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top