Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2023 και ως βασικό της αντικείμενο είχε τη πραγματοποίηση εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και την προετοιμασία τους για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Περισσότερα: 3η Διακρατική συνάντηση

 

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες η δεύτερη συνάντηση των εταίρων.

 

Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του παραχθέντος έργου μέχρι τώρα και προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα. 

Περισσότερα: 2η Διακρατική συνάντηση

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top