Μιας και στόχος του προγράμματος είναι στο τέλος αν καταστεί δυνατόν να γραφεί μια ιστορία με βάση τα συναισθήματα με τα μεγάλα παιδιά έγινε μια προσπάθεια γραφής μια μικρής ιστορίας με βάση εικόνες. Είναι μια αρχή ώστε να υπάρξουν και περαιτέρω βήματα.

Το βιβλίο «η παλέτα των συναισθημάτων» ήταν η βάση για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το βιβλίο διαβάστηκε στην τάξη και συζητήθηκε με τα παιδιά. Δόθηκαν φύλλα εργασίας σχετικά με το πότε νιώθουμε συγκεκριμένα συναισθήματα. Μικρά και μεγάλα παιδιά ταύτισαν κάθε συναίσθημα με συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους, εξέφρασαν τους φόβους του, τον θυμό τους και άλλα κυρίαρχα συναισθήματα.

Περισσότερα: Η παλέτα των συναισθημάτων

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top