Ο τρίτος κύκλος των εργαστηρίων δεξιοτήτων αφορά στην υποθεματική της συμπερίληψης, του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας.

Εισαγωγικά έγινε μία συζήτηση για αυτές τις έννοιες καθώς και μία σύνδεση με τον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά ισότιμα, ανεξάρτητα από σωματική διάπλαση, αθλητικές ικανότητες ή σωματική αναπηρία. Καταλήξαμε στο σκάκι και αποφασίσαμε να πιάσουμε δουλειά!

 

Περισσότερα: Μαζί στο άσπρο και στο μαύρο

Η πρώτη θεματική του εργαστηρίου δεξιοτήτων της Στ’ αφορούσε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Καθώς το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμης σημασίας για την προεφηβική ηλικία φρόντισα να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις για το θέμα παρακολουθώντας το σεμινάριο «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μια Παιδαγωγική Ασπίδα απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση και στον εκφοβισμό» που διοργάνωσε το «Ίδρυμα Ωνάσσης».

Περισσότερα: Τι μου συμβαίνει τελικά;

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top