Η Δ΄ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε στα πλαίσια του «Εργαστηρίου Δεξιοτήτων» το πρόγραμμα : «Κυκλοφορώ με ασφάλεια».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπό είχε να διαμορφώσει ενσυνείδητη και υπεύθυνη χρήση του οδικού δικτύου από τους μαθητές/τριες στους /στις οποίους/ ες απευθύνεται. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πινακίδες σήμανσης, τη συμπεριφορά που πρέπει να διατηρεί ο πεζός, ο ποδηλάτης και ο επιβάτης για να έχουν μια ασφαλή μετακίνηση.

Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που στηρίχτηκαν στην ολιστική προσέγγιση, τη βιωματικότητα και την ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριων καλλιεργήθηκε η ευαισθησία και η επαγρύπνηση σχετικά με τους οδικούς κινδύνους. Επίσης δημιουργήθηκε μια νοοτροπία που διαπνέεται από την ασφαλή οδική κυκλοφορία τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό πλαίσιο.

 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και τον υπαστυνόμο κ.κ. Χασιώτη για την εξαιρετική ενημέρωση που προσέφερε στους μαθητές μας σχετικά με την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

 

 

 

Ο Δάκαλος της Τάξης

Θανάσης Σιδέρης

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top