Το βιβλίο «η παλέτα των συναισθημάτων» ήταν η βάση για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το βιβλίο διαβάστηκε στην τάξη και συζητήθηκε με τα παιδιά. Δόθηκαν φύλλα εργασίας σχετικά με το πότε νιώθουμε συγκεκριμένα συναισθήματα. Μικρά και μεγάλα παιδιά ταύτισαν κάθε συναίσθημα με συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους, εξέφρασαν τους φόβους του, τον θυμό τους και άλλα κυρίαρχα συναισθήματα.

 3a 3b 


Στη συνέχεια παρακολούθησαν βίντεο με τη σχέση των χρωμάτων και των συναισθημάτων. Έφτιαξαν δικές τους ζωγραφιές σε φύλλα εργασίας, ενώ σε ομάδες ζωγράφισαν εικόνες που μέσω των χρωμάτων εξέφραζαν τη χαρά και τη λύπη.

 3c 3d 


Τέλος έφτιαξαν το ζάρι των συναισθημάτων, ή μάλλον τα ζάρια των συναισθημάτων. Στόχος των ζαριών δεν είναι μόνο η ανάδειξη συγκεκριμένων συναισθημάτων, αλλά και το παίξιμο παιχνιδιών ρόλων με βάση αυτά, της έκφρασης και της ανάπτυξης τους αυτοσχεδιασμού.

3e  3z 
 3h  3u

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top