Αρχικά με τη μορφή καταιγισμού ιδεών τα παιδιά μίλησαν για τα συναισθήματα, ανέφεραν τι γνωρίζουν για αυτά και πώς τα βιώνουν.
Δημιουργήθηκαν καρτέλες στην τάξη με τα πιο βασικά συναισθήματα, καθώς και το δέντρο των συναισθημάτων. Ένα δέντρο δηλαδή που στα φύλλα του καταγράφηκαν όλα τα βασικά συναισθήματα.


Διαβάζοντας το βιβλίο «Τα συναισθήματα» έγινε αντιστοίχιση των συναισθημάτων με αντίστοιχες καταστάσεις της καθημερινής μα ζωής. Τα παιδιά οργανώθηκαν σε ομάδες για να αναπαραστήσουν καταστάσεις της καθημερινής ζωής με βάση τα συναισθήματα.
Τέλος, επειδή πολλές φορές δεν χρειάζονται λόγια για να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας, τα παιδιά σε ομάδες έκαναν ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο «συζητούσαν» εκφράζοντας ένα συναίσθημα χρησιμοποιώντας όμως μόνο τα φωνήεντα.

1c

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top