Σχέδιο Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Διαβάζω - Κατανοώ - Εκφράζομαι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Βασιλική Παππά

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Πολιτιστικά θέματα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: Αρ. Πράξης: 18η /21/11/2017

ΤΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μεικτό Τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος     ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 15

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Θα διαβαστούν βιβλία στα πλαίσια του ολοήμερου προγράμματος ώστε τα παιδιά να μυηθούν στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και τα παιδιά θα εξοικειωθούν στον δανεισμό βιβλίων μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης που θα δημιουργηθεί. Επίσης θα μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τα βιβλία, να λένε την άποψή τους και να την υποστηρίζουν καθώς και να εκφράζονται μέσω του σώματός τους.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να μυηθούν στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και να μπορέσουν να εκφραστούν στηριζόμενα σε αυτά.
Επιμέρους στόχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι εξής:
· Ανάπτυξη φαντασίας
· Καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου
· Έκφραση συναισθημάτων
· Υποστήριξη της άποψης-επιχειρηματολογία
· Έκφραση μέσω του σώματος-δραματοποίηση-αυτοσχεδιασμός

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας. Η επεξεργασία κάθε βιβλίου θα ξεκινάει από τη γωνιά της ανάγνωσης. Oι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται σε ομάδες εργασίας και θα έχουν την ευκαιρία να δραματοποιήσουν λογοτεχνικά κείμενα, να παίξουν παιχνίδια ρόλων και να κάνουν αυτοσχεδιασμούς.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
3 μήνες

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Σύνδεση με τη γλώσσα μιας και θα δοθεί η δυνατότητα καλλιέργειας του γραπτού και προφορικού λόγου
Σύνδεση με τη θεατρική αγωγή μιας και θα πραγματοποιηθούν δράσεις στηριζόμενες σε αυτή.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Παρουσίαση βιβλίων στο υπόλοιπο σχολείο και αν είναι εφικτή συγγραφή μικρών ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης μπορεί να γίνει παρουσίαση ενός μικρού δρώμενου μέσα από κάποιο βιβλίο που θα επιλέξουν τα παιδιά.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top