Εισαγωγή στη ρομποτική και τον προγραμματισμό

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Νικόλαος Βιντζηλαίος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ: Α?

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
 2. Εισαγωγή στους Η/Υ και στα Windows.

  Εισαγωγή στον προγραμματισμό.

  Κατασκευή ??ζωντανών?? μηχανών.

  Προγραμματισμός ρομπότ.

  H διάδοση της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) και την ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης μαθητών στην Ελλάδα.

 3. Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 4. Να εξοικειωθούν με τη χρήση και τη λειτουργία του Η/Υ.

  Να μάθουν να πλοηγούνται στα Windows 7.

  Nα μάθουν να εργάζονται ομαδικά.

  Nα κατασκευάζουν μηχανές και μηχανισμούς με δομικά στοιχεία.

  Να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού STEMμέσω του λογισμικού Schratch.

  Να αναπτύξουν τη λογική τους.

  Να επιλύουν υπαρκτά προβλήματα σε πραγματικές καταστάσεις.

  Να εμπλακούν σε διαδραστικές δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι μαθητές κατασκευάζουν με δομικά στοιχεία (τουβλάκια) μηχανικές κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής περιπέτειας επιλύοντας όμως ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Μαθαίνουν πως μπορούν να δώσουν «ζωή- κίνηση» στις κατασκευές τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων (problem solving) μέσω του λογισμικού εκπαιδευτικής ρομποτικής Schratch.

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το εν λόγω διαθεματικό πρόγραμμα συνδέεται σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ, με τις Νέες Τεχνολογίες, τα μαθηματικά και τη μελέτη περιβάλλοντος.

 

 

Ε. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Εισαγωγή στη λειτουργία των Η/Υ καθώς και στη χρήση των Windows 7.

 

 

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με το λογισμικό προγραμματισμού Scratch. Οι μαθητές επιδίδονται σε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας μαθηματικές γνώσεις και βασισμένοι στη λογική.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Οι μαθητές επιδίδονται στην κατασκευή μηχανών με το βοήθεια δομικών στοιχείων, τα οποία αντλούνται από το εκπαιδευτικό πακέτο της LegoWeDo.

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

Οι μαθητές καταλήγουν στην τελική τους κατασκευή την οποία τελειοποιούν δομικά και εμφανισιακά αφού έχουν δοκιμάσει σειρά από αυτοματισμούς.

 

5ος ΜΗΝΑΣ

Στο συγκεκριμένο σημείο οι μαθητές εφόσον έχουν εξοικειωθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού και με την οικοδόμηση μηχανών με δομικά στοιχεία, ξεκινούν να προγραμματίζουν τις κινήσεις και τους αισθητήρες του ρομπότ τους.

 

6ος ΜΗΝΑΣ

Οι μαθητές καταλήγουν στον τελικό προγραμματισμό του ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα αποφασίζουν για τη συμπεριφορά, την κίνηση και τις δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να εκτελέσει.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top