Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκινά με την προετοιμασία της 1ης τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες θα γνωριστούν μεταξύ τους και μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθεί το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν για το υπόλοιπο του προγράμματος.

Περισσότερα: 1η Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία και ανάδειξη του Θέματος

Ολοκληρώνοντας την 1η τηλεδιάσκεψη οι μαθητές/τριες και των δύο σχολείων συμφώνησαν να διερευνήσουν τις διαδικτυακές συνήθειες τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών/τριών ολόκληρου του σχολείου.

Έτσι εργαζόμενοι σε ομάδες σχεδίασαν ερωτήσεις που θα ήθελαν να απαντήσουν οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους. Με βάση τις ερωτήσεις αυτές, όλες οι ομάδες συνδιαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε και στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, το οποίο επεξργάστηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους. Αφού δόθηκε η τελική μορφή, το μετατρέψαμε σε μια φόρμα Google, προκειμένου να μπορεί να συμπληρωθεί, αλλά και να κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις, ευκολότερα.

Περισσότερα: 2η Τηλεδιάσκεψη: Διαδικτυακές συνήθειες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top