Για το τρέχον σχολικό έτος εργάζονται στο σχολείο μας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Α' τάξη: Μαρία Δελτούζου

Β' τάξη: Ειρήνη Καραμανλή

Γ' τάξη: Θανάσης Σιδέρης

Δ' τάξη: Ρούλα Σταματοπούλου

Ε' τάξη: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

ΣΤ' τάξη: Χρήστος Σκάρκος & Μαρία Σέργη

Καθηγήτρια Αγγλικών: Κατερίνα Κουτσαυτοπούλου

Καθηγήτρια Γερμανικών: Ευαγγελία Ούρδα

Καθηγήτρια ΤΠΕ: Γιάννης Ανδρεάδης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Ματθαίος Χαμηλοθώρης

Καθηγητής Εικαστικών: Μαρία Ηλιοπούλου

Καθηγήτρια Μουσικής: Γιώργος Κάβουρας

Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής: Δήμητρα Λούπη

Ολοήμερο Πρόγραμμα

Τμήμα 1: Μαρία Σέργη

Τμήμα 2: Εκ περιτροπής οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων

Διευθυντής του Σχολείου

Χρήστος Σκάρκος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top