Α΄Τάξη: Βιντζηλαίος Νίκος

Β΄Τάξη: Τσιριγωτάκη Μαρία

Γ΄Τάξη: Σιδέρης Θανάσης

Δ΄Τάξη:  Βαβαΐτης Βασίλης

Ε΄& ΣΤ΄Τάξεις Σκάρκος Χρήστος

Καθηγήτρια Αγγλικών: Κουτσαυτοπούλου Κατερίνα

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Χαμηλοθώρης Ματθαίος

Ολοήμερο Τμήμα:Γκόρος Δημήτρης

 

Ο Διευθυντής του Σοχλείου

Σκάρκος Χρήστος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top