ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟY ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σχολική μονάδα

Δημοτικό

Αριθμός τμημάτων

6

Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας

69

Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας

12

Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια δεξιοτήτων

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Φροντίζω το Περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ  -  Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Δημιουργώ και Καινοτομώ  –  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

1. Ανθρώπινα δικαιώματα

1. STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη

2. Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

3. Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

 

 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Το όραμά μας

Ανάπτυξη μαθητών που γνωρίζουν, σέβονται και προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους, που θα δρουν και εντός και εκτός σχολείου ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας, καλλιεργώντας τους τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση.

Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες

Α) τις δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν

κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, ψηφιακή πολιτειότητα, κατασκευές,  πλάγια σκέψη, στρατηγική σκέψη, ρουτίνες σκέψης & αναστοχασμός, υπευθυνότητα, αγάπη-σεβασμός για το φυσικό περιβάλλον, κοινωνική ενσυναίσθηση, σεβασμός στον άνθρωπο, εξοικείωση με δεξιότητες συνεργασίας και λήψης αποφάσεων κ.ά

 

Β) Οι στόχοι  που καλλιεργούνται ως προς το θέμα

 •   Η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου στην κοινωνική ζωή
 •   Η συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων
 •   Η καλλιεργηθεί η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος
 •   Η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 •   Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ως τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων
 •   Η διερεύνηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η αναγνώριση των προβλημάτων και η αναζήτηση λύσεων
 •   Η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτογνωσίας, αυτομέριμνας κι αυτοφροντίδας, ανθεκτικότητας, και υπευθυνότητας

      Διαμόρφωση ενσυνείδητης και υπεύθυνης χρήσης του οδικού δικτύου από τους μαθητές/τριες στους/στις οποίους/ες απευθύνεται και στην ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης


 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Θεματική Ενότητα: Ζω καλύτερα- Ευ ζην

Τάξη

Τίτλος Προγράμματος

Α

Οι ντετέκτιβ ανακαλύπτουν το μυστικό για σώμα γερό και μυαλό δυνατό

Β

Θετικά Συναισθήματα – Αρετές & Δυνατά Στοιχεία Χαρακτήρα VIA Character Strengths

Γ

Τα κόκκινα παπούτσια

Δ

Του Δρόμου το Ασφαλές για την Δ΄ τάξη

Ε

Η θετική πλευρά της ζωής!

ΣΤ

Τι μου συμβαίνει τελικά;

Θεματική Ενότητα: Φροντίζω το Περιβάλλον

Α

Θάλα-SoS-α χωρίς πλαστικά

Β

Η Ανθεκτικότητα και η Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μετά από Φυσικές Καταστροφές ως Ανθρώπινο Δικαίωμα

Γ

Μικροί χαρτογράφοι εν δράσει: Χαρτογραφώντας τα μνημεία της περιοχής μου

Δ

Για το δάσος μαθαίνω, δρω

Ε

Περιβαλλοντική Μετανάστευση

ΣΤ

Τα πολιτιστικά μνημεία είναι πολύ κουλ

Θεματική Ενότητα: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Α

Ανθρώπινα δικαιώματα

Β

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Σχολική Διαμεσολάβηση ως Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων και Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας

Γ

Όλοι μαζί στη σχολική ζωή

Δ

Έχω και εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί

Ε

Εγώ κι εσύ… μαζί!

ΣΤ

Όλοι μαζί στο άσπρο και στο μαύρο

Θεματική Ενότητα: Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Α

STE(Α)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική

Β

Επαγγέλματα του Χθες και του Σήμερα

Γ

Μηχανικός Μανιταριού και Ηλεκτρολόγος Παγωτού

Δ

Γνωρίζω την Ελλάδα με ένα ρομπότ

Ε

Εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τη μελέτη των φυσικών καταστροφών

ΣΤ

Διαφήμιση κυρά μου

Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ των μαθητών. Επιπλέον αναμένεται να συμβάλει στο άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία

Ειδικότερα οφέλη

Αναμένεται

 1.       Οι εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδράσουν περισσότερο μεταξύ τους, να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων.
 2.       Να συμβάλει στην αίσθηση της κοινότητας και στην αίσθηση του ανήκειν, αφού μέσα από της σχεδιασμένες δραστηριότητες θα εργαστούν και για την κατάκτηση κοινών στόχων.
 3.       Να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μαθητών/τριών με τους εκπαιδευτικούς, αλλά μεταξύ των μαθητών, μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης της ομάδας.
 4.       Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αφού θα υιοθετηθούν νέες και εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών/τριων.
 5.       Βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων

Αναμενόμενο αντίκτυπο για την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας

Θα καλλιεργηθεί η κουλτούρα της επιδίωξης κοινών στόχων, της υιοθέτησης εναλλακτικών μοντέλων μάθησης και αξιολόγησης των μαθητών και την καλλιέργειας δεξιοτήτων. Του 21ου αιώνα.

Αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα

Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τοπικά προβλήματα, να τα διερευνήσουν και να προτείνουν λύσεις.

Προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών

Σε όλες της εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις επιμέρους δραστηριότητες   των εργαστηρίων δεξιοτήτων, συμμετέχουν ανεξαιρέτως όλες οι μαθήτριές και οι μαθητές όλων των τάξεων. Επιπλέον, σε όλες τα προγράμματα των τάξεων περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ομάδας, αλλά και στην καλλιέργεια της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών/τριών.

Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο δράσης

Θησέας Κυκλάδων

Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κλίμακα»

Σωματείο «Διάζωμα»

 Αστυνομία Νάξου

Δασαρχείο  - Υπηρεσία πρασίνου Δήμου Νάξου

Ίδρυμα “Ωνάσης”

Τελικά προϊόντα (ενδεικτικά) των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν

Όλες οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης θα δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του σχολείου.

Αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης.

 

Βιβλιογραφία 

Α’ Τάξη

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21477&section=3

https://phet.colorado.edu/el/simulation/eating-and-exercise

http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines

http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/See%20Think%20Wonder_2.pdf

http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/What%20Makes%20You%20Say%20That_1.pdf

hthttps://www.youtube.com/watch?v=Cbtix7i5_7I

tps://coggle.it/

https://bookcreator.com/

https://www.youtube.com/watch?v=oRo6xnUvWXo

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3488

https://artsandculture.google.com/

https://phet.colorado.edu/el/simulation/eating-and-exercise

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3685

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-nipiagogeio

Akçay, N. O. (2016). Implementation of cooperative learning model in preschool. Journal of Education and Learning, 5(3), 83-93.

https://video.link/

https://artsandculture.google.com/

https://tinyurl.com/yfpl5sgu

https://slideplayer.gr/slide/2005087/

https://effiekyr.files.wordpress.com/2010/11/food-pyramid-2.jpg

http://a3dim.blogspot.com/2018/03/blog-post_12.html

 

Β΄ Τάξης

 

 •   Αραμπατζή, Μ. (2019). Η διαμεσολάβηση ως μορφή επικοινωνίας στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
 •       Δελτούζου, Μ. (2020b). Οι Πυλώνες του Παιδικού Ψυχικού Τραύματος. Ελληνική Mensa magazine, 47, 44-47
 •   Δελτούζου, Μ. (2017a). Αριστοτέλης: Αρετή & Αυτάρκεια εστίν Ευδαιμονία (Επιμ.). Ελληνική Mensa magazine, 42, 28-31
 •   Ευστράτογλου, A. (2011). Απασχόληση και επαγγέλματα στην Ελλάδα στις απαρχές του 21ου αιώνα.
 •   Ιωαννίδου, Α. (2019). Η σχολική διαμεσολάβηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 •   Καμαράτου-Γιαλλούση, Ε. (2007). Ο ζηλιαρούλης, εκδόσεις Ψυχογιός
 •   Μήττα, Έ. (2019). Ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και η σχέση της με τις στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών και τη σχολική επίδοση.
 •   Ανθή, Λ., & Μαρία, Ν. (2003). Τα επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο.
 •   Μιγγείρου, Γ. (2013). Μια φορά κι έναν καιρό φοβόμουν έναν δράκο, εκδόσεις Ψυχογιός
 •   Μπαμπέτα, Ι. (2017). Είμαι σκέτο παιδί, εκδόσεις Πατάκη
 •   Μπρούζγου, Μ. Δ. (2018). Η ανθεκτικότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μετά από φυσικές καταστροφές, ως ανθρώπινο δικαίωμα (Master's thesis).

Σταλίκας, Α. Β., & Μυτσκίδου, Π. (2011). Εισαγωγή στη θετική Ψυχολογία.

 •   Τζιούτζια, Ό. (2019). Η Διαμεσολάβηση ως μέτρο αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού σε σχολεία.
 •   Τσιούλη, Μ. (2019). Η αναγκαιότητα της διαμεσολάβησης στα σχολεία σήμερα.
 •   Χαραλάς, Κ. (2012). Το κουτί του θυμού, εκδόσεις Μεταίχμιο
 •   Ψαραυτή, Λ. (2014). Το τριαντάφυλλο της αγάπης, εκδόσεις Ψυχογιός
 •       Coppley, J., & Niemiec, R. M. (2021). Character Strengths Interventions in Education Systems. In The Palgrave Handbook of Positive Education (pp. 395-420). Palgrave Macmillan, Cham.
 •   Gillham, J. E., Reivich, K. J., & Jaycox, L. H. (2008). The Penn Resiliency Program (also known as the Penn Depression Prevention Program and the Penn Optimism Program). Unpublished manuscript, University of Pennsylvania.
 •       Rashid, T., & Anjum, A. (2005). 340 ways to use VIA character strengths. Unpublished manuscript, University of Pennsylvania.
 •   Seligman, M. E., Park, N., & Peterson, C. (2004). The Values In Action (VIA) classification of character strengths. Ricerche di Psicologia.
 •   Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410.
 •   Linkins, M., Niemiec, R. M., Gillham, J., & Mayerson, D. (2015). Through the lens of strength: A framework for educating the heart. The Journal of Positive Psychology, 10(1), 64-68.
 •   http://gym-ee-pyrgou.ilei.sch.gr/wp-content/uploads/2014/06/Paradosiaka-Epaggelmata.pd
 •   http://lyk-molaon.lak.sch.gr/wp-content/uploads/2013/02/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
 •   http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2016/06/
 •   https://www.slideshare.net/georgemarkatatos/ss-62602456
 •   https://www.slideshare.net/ntinapapi/ss-60004304

http://www.viacharacter.org/www/Transformation-In-the-Classroom


Δ΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2192/Glossa_D-Dimotikou_htmlempl/indexf_00.html 

https://www.podilates.gr/files/FYLADIO%20ENHMEROTIKO.pdf 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3543 

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi 

http://edrive.yme.gov.gr/ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3541

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/625 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3467 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10999 

https://www.youtube.com/watch?v=4ed_ajTnUuE

https://www.youtube.com/watch?v=5jWGlumX_JQ

 

Ε΄ τάξη

https://www.youtube.com/watch?v=DsLNnl2a0HA

https://www.youtube.com/watch?v=Mdm49_rUMgo&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=ITab7m8w130&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=qacvsfJEZnU

https://eurohealthnet-magazine.eu/el/un-sustainable-development-goals-an-opportunity-to-improve-health-wellbeing-and-equity-locally-and-globally/    

https://www.youtube.com/watch?v=n2PeInHWBp0

 https://www.youtube.com/watch?v=3ZjBVE4wpgY&t=134s

https://www.unhcr.org/gr/skliro_karydi

https://www.pizap.com/emoji_maker

https://www.youtube.com/watch?v=9hPv_LgyKEE

https://www.greeklyrics.gr/stixoi/egw-ki-esu-mazi/

Στ τάξη

-Ελληνική εταιρία αγωγής ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις, τετράδιο μαθητή https://askitis.gr/assets/books/sexoualiki_agogi_9-12_tetradio_mathiti.pdf

-Τι χρειάζεται να ξέρει το παιδί μου (άρθρο στα αγγλικά) https://www.heysigmund.com/kid-needs-know-age-age-guide-sex-education/

-Μα τι μου συμβαίνει τελικά; Σούζαν Μέρεντιθ (ροζ εξώφυλλο), εκδόσεις Μίνωας, Αθήνα 2008

-Μα τι μου συμβαίνει τελικά; Άλεξ Φριθ (γαλάζιο εξώφυλλο), εκδόσεις Μίνωας, Αθήνα2008

-άρθρο με σχετικά βιβλία για παιδιά: https://www.infokids.gr/10-eksairetika-vivlia-pou-miloun-sta-paid/

Υποστηρικτικό υλικό από το πρόγραμμα του Υπουργείου υγείας: Δράσεις και Παρεμβάσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας για την «Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (προσπελάσιμο από http://iep.edu.gr/el/ekpaideftika-programmata-yliko)

 

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top