Με τα σχολεία κλειστά προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε την υλοποίηση του προγράμματος. Έτσι δοκιμάσαμε να κάνουμε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως.

Μοιράσαμε στους μαθητές/τριες το βιβλίο: "Γίνε πράκτορας του πλανήτη"

praktoras

 Για τον συντονισμό της εργασίας μας, χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα e-me και τις δυνατότητες πυ προσφέρει για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδουπου οι μαθητές/τριες είχαν την δυνατότηα να διαβάσουν το βιβλίο, πραμγατοποιήσαμε τηλεδιάσκεψη, προνειμένου να συζητήσουμε το περιεχόμενο, αλλά και να προγραμματίσουμε την παραπέρα πορεία.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του βιβλίου ζητήσαμε από τους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν διαδικτυακά ένα Google έγγραφο με δρασηριότητες με αφορμή το βιβλίο που μόλις είχαν διαβάσει.

praktoras-1

Το φύλλο που τους διανεμήθηκε ήταν το παρακάτω:

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top