Οι μαθητές και μαθήτριες των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του σχολείου μας το σχολικό έτος 2015-16 συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας του Σχολικού Συμβούλου της 3ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων κου Κλουβάτου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την 3η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, με την τεχνολογική υποστήριξη και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι δραστηριότητες στις οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνταν στην τάξη, δραστηριότητες οι οποίες υλοπoιήθηκαν στα πλαίσια τηλεδιάσκεψης με το λογισμικό Big Blue Button και δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον του εικονικού κόσμου Firestorm.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης τα σχολεία:

Δημ. Σχολ. Δαμαριώνα

Δημ. Σχολ. Κορώνου

Δημ. Σχολ. Βίβλου

Δημ. Σχολ. Ανάφης

Δημ. Σχολ. Χαλκείου

Δημ. Σχολ. Απειράνθου

 

Δραστηριότητα 1η

 Η 1η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ήταν μια συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και με τα υπολογιστικά εργαλεία που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια του προγράμματος.

Δραστηριότητα 2η - 10 Μαρτίου 2016

Παρακολούθηση βίντεο: «Όταν βλέπεις κάτι παράξενο στο Διαδίκτυο, πάντα να ζητάς βοήθεια!»

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας για τους κινδίνους που έχουν αντιμετωπίσει οι μαθητές/τριες κατά τη χρήση του διαδικτύου καταγράφοντας προσωπικά τους βιώματα.

 

Δραστηριότητα 3η - 11 Μαρτίου 2016

Παρακολούθηση βίντεο στο σχολείο: - Εκπαιδευτική Τηλεόραση «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» Επεισόδιο 1ο «Στο δρόμο για την Ιθάκη»

Μετά την παρακολούθηση του παραπάνω βίντεο οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων, τις απαντήσεις στις οποίες κατέγραψαν σε ένα συνεργατικό Google έγγραφο:


 

 

Δραστηριότητα 4η - 23 Μαρτίου 2016

Το κάθε σχολείο συνδέθηκε στο νησί του εικονικού κόσμου και με το avatar που έχει επιλέξει από την αρχή βρέθηκαν όλα τα σχολεία στην αίθουσα της ολομέλειας όπου το ένα από κάθε ομάδα σχολείων παρουσίασε το συνεργατικό έγγραφο που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν το βίντεο: Εκπαιδευτική Τηλεόραση «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» Επεισόδιο 2ο «Σειρήνες στο διαδίκτυο»

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο ακολούθησε συζήτηση στην αίθουσα που είχε συγκεντρωθεί η κάθε ομάδα αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: "Ποιες είναι οι σειρήνες που παρασύρουν τους ταξιδιώτες του διαδικτύου; Έχετε συναντήσει κάποιες διαδικτυακές σειρήνες (πειρασμούς);
Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονταν από το σχολείο - συντονιστή της ομάδας και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην αίθουσα της ολομέλειας του εικονικού κόσμου.

 

Δραστηριότητα 5η - 1 Απριλίου 2016

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε ασύγχρονα. Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν στο σχολείο το βίντεο: Εκπαιδευτική Τηλεόραση «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» Επεισόδιο 3ο «Στο δρόμο για την Ιθάκη»

 

και στη συνέχεια κλήθηκαν σε ομάδες να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:
1.    Τι δυνατότητες για αγορές μας δίνει το διαδίκτυο;
2.    Τι πρέπει να προσέχουμε όταν δίνουμε τα προσωπικά δεδομένα μας στο διαδίκτυο; (στο χρονικό σημείο 5.17΄).
3.    Πόσο αξιόπιστα είναι τα διαδικτυακά καταστήματα; (στο χρονικό σημείο 6.35΄).
4.    Γιατί δεν είναι ασφαλές να κάνουμε διαδικτυακές συναλλαγές από υπολογιστές τρίτων ή από ίντερνετ καφέ; (στο χρονικό σημείο 7.45΄).
5.    Πώς είναι πιο ασφαλές να κάνουμε αγορές από το διαδίκτυο; (στο χρονικό σημείο 8.53΄).
6.    Τι σημαίνει η φράση «η περιέργεια πληρώνεται»; Γιατί είναι κακό να είναι κάποιος περίεργος όταν πλοηγείται στο διαδίκτυο; (στο χρονικό σημείο 12.08΄).
7.    Ποιο είναι το καλύτερο «φίλτρο» για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (στο χρονικό σημείο 12.58΄).

Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο οι ομάδες ανακοίνωσαν τα αποτέλέσματά τους στην ολομέλεια της τάξης και έτσι κατέληξαν στις πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι μαθητές/τριες που θα εκπροσωπούσαν το σχολείο στην επικείμενη τηλεδιάσκεψη και οι οποίοι θα ανακοίνωναν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στους μαθητές/τριες των άλλων σχολείων.

 

Δραστηριότητα 6η - 8 Απριλίου 2016

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και πάλι στο εικονικό νησί. Τα σχολεία - avatar συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα της ολομέλειας και παρακολούθησαν το βίντεο: Εκπαιδευτική Τηλεόραση «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» Επεισόδιο 4ο «Στο δρόμο για την Ιθάκη»

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής κλήθηκαν να προβληματιστούν στα παρακάτω ερωτήματα:


1. Τι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και πώς μπορεί να προκληθεί;
2. Ποιες είναι μερικές από τις συνέπειες που επιφέρει ο εθισμός στο διαδίκτυο;
3. Τι σημαίνει «χώρα των λωτοφάγων» στο διαδίκτυο;
4. Πόσο σίγουροι είμαστε για την ταυτότητα των εικονικών φίλων μας;
5. Το Facebook είναι από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα. Είναι πάντοτε ασφαλές για τα παιδιά;
6. Πώς μπορεί να μας παραπλανήσει κάποιος μέσω ενός κοινωνικού δικτύου όπως το facebook;
7. Ποιο είναι το καλύτερο φίλτρο για να αποφεύγουμε τους πιθανούς κινδύνους κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο;

Οι μαθητές/τριες του κάθε σχολείου κατέγραψαν τις απαντήσεις - απόψεις σε ξεχωριστή συνάντηση της υπο-ομάδας σχολείων πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις με τα άλλα σχολεία αφού κατέληξαν σε συγκεκριμένες απαντήσεις επέστρεψαν στην αίθουσα της ολομέλειας και ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της ομάδας τους.

Παρακολουθήστε εδώ την καταγραφή του μαθήματος στον εικονικό κόσμο

 

Δραστηριότητα 7η - 11-14 Απριλίου 2016

Οι μαθητές παρακολούθησαν τα παρακάτω βίντεο ασύγχρονα
1)    ?ΣΟΚΑΡΕΙ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ? 

2)    ?Η κατάχρηση και ο εθισμός στο διαδίκτυο?

 

Στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες δημιουργούν το δικό τους σενάριο. Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε 4 ομάδες δημιούργησαν ένα σενάριο για κάθε  ένα από τα παρακάτω θέματα:

το διαδικτυακό εμπόριο

τον εθισμό στο διαδίκτυο

Στη συνέχεια οι 4 ξεχωριστές ιστορίες παρουσιάστηκαν στην τάξη και ενώθηκαν σε μια ολοκληρωμένη ιστορία για να παρουσιαστεί στην αίθουσα ολομέλειας του εικονικού νησιού.

Παρακολουθήστε εδώ την καταγραφή του μαθήματος στον εικονικό κόσμο

 Το σενάριο που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες του σχολείου μας είχε θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο και τις επιπτώσεις του. Και σας το παραθέτουμε:

Δραστηριότητα 8η - 15 Απριλίου 2016

Σύνδεση στον εικονικό κόσμο
- Είσοδος στην αίθουσα 1 της ολομέλειας
- Παρουσίαση παιχνιδιών ρόλων από τις ομάδες
- Προφορική αποτίμηση προγράμματος από τους μαθητές
- Συμπεράσματα
- Οδηγίες για την τελευταία συνάντηση
- Αποχαιρετισμός ? Ευχαριστίες

 

Δραστητιότητα 9η - 22 Απριλίου 2016

Παρακολούθηση βίντεο στο σχολείο: Εκπαιδευτική Τηλεόραση «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» Επεισόδιο 5ο «Επιστροφή την Ιθάκη»

Αμέσως μετά το βίντεο οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις του με θέμα:
?Η περιπέτειά μου στο εικονικό νησί και η Οδύσσεια του διαδικτύου? και να εκφραστούν εικαστικά με θέμα την "ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο"

 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων το πρόγραμμα αξιολογήθηκε επιπλεόν με τη συμπλήρωση σύντομης διαδικτυακής φόρμας απολογισμού προγράμματος τόσο από τους συμμετέχοντες εκπ/κούς όσο και από τους μαθητές.

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

2022 - 2023

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό μας τόπο

Η δημιουργία του site του σχολείου μας αποσκοπεί:

  • στην ψηφιακή αποτύπωση και  προβολή του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας,στην ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, στην παροχή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές/τριες του σχολείου μας, στη δημοσιοποίηση και ανάδειξη των δράσεων και  καλών πρακτικών, στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, στην δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου μας με άλλα σχολεία ή φορείς της εκπαίδευσης. 
  • επιπλέον

Η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση των μαθητών έχει πραγματοποιηθεί με σύμφωνη γνώμη και έγγραφη άδεια των γονέων-κηδεμόνων

Scroll to top