Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές ζωγράφισαν τις σκέψεις τους γύρω από το καινούργιο σχολείο που έρχεται και έγραψαν ένα κείμενο για το πώς αισθάνονται.
Ανάμεσα στις δύο επισκέψεις στο γυμνάσιο έγινε συζήτηση με τη συμμετοχή και των μαθητών της πέμπτης τάξης. Δεν ανέδειξε η συζήτηση ή οι προηγούμενες δραστηριότητες κάποιους ιδιαίτερους φόβους. Στο τέλος της δεύτερης επίσκεψης έγινε πάλι μια συζήτηση για τις προσδοκίες από το γυμνάσιο και τις ενδεχομένως διαφορετικές απαιτήσεις που θα κληθούν να εκπληρώσουν. Εν κατακλείδι το πρόγραμμα λειτούργησε ανακουφιστικά για τους μαθητές με αυτή την πρώτη επαφή με το χώρο και τα πρόσωπα του σχολείου.

 

 
Ο Δάσκαλος της τάξης
Βασίλης Βαβαΐτης

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top