Και τη φετινή χρονιά υλοποιήσαμε στο σχολείο μας το πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα διήρκεσε συνολικά 15 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:


Δραστηριότητα 1η
Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να περιγράψουν σε ένα Σκέφτομαι και Γράφω, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους αναφορικά με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και της έναρξης μιας νέας περιόδου στη μαθητική τους ζωής, αυτής της έναρξης της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο.


Σε συνέχεια τις προηγούμενης δραστηριότητας, διανεμήθηκε ένας πίνακας καταγραφής θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται μια κωδικοποίηση των όσων περιγράφονται στην έκθεσή τους. Με τις λέξεις που συγκεντρώθηκαν δημιουργήσαμε ένα σύννεφο λέξεων.

pre-emotions
Τις ίδιες σκέψεις τους ζητήθηκε αν τις αποτυπώσουν και σε μια ζωγραφιά οι οποίες περιλαμβάνονται στο ακόλουθο slide show.

 

 

Δραστηριότητα 2η
Το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα της μετάβασης σχεδιάστηκαν 2 επισκέψεις στο Γυμνάσιο και η παρακολούθηση μαθημάτων.
Με την έναρξη της πρώτης ημέρας κατά την οποία οι μαθητές/τριες θα επισκέπτονταν για πρώτη φορά το Γυμνάσιο Βίβλου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται κατά την επόμενη σχολική χρονιά.
Ολόκληρο το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής αντλήθηκε από το δικτυακό τόπου του «Ψηφιακού Σχολείου» και βασικός άξονάς μας ήταν η αντιστοιχία των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ αυτών του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Μέσα από το χρόνο που αφιερώθηκε στο συγκεκριμένο στάδιο έγινε μια προσπάθεια που είχε διπλή στόχευση. Αφενός να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για τα μαθήματα που θα διδάσκονται την επόμενη χρονιά και αφετέρου να μειωθεί το άγχος του άγνωστου, των υποτιθέμενων δυσκολότερων μαθημάτων και όλων αυτών των μύθων που πλάθονται από τους μικρούς μαθητές κατά τη μετάβασή τους από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Δραστηριότητα 3η
Η πρώτη επίσκεψη στο Γυμνάσιο Βίβλου Νάξου πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2018, μετά από συνεννόηση που είχε προηγηθεί τόσο με τον Διευθυντή του Γυμνασίου, όσο και με τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων Δημοτικών Σχολείων της περιοχής, οι απόφοιτοι των οποίων φοιτούν στο ίδιο Γυμνάσιο.
Οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους μελλοντικούς συμμαθητές τους από τα γειτονικά σχολεία, και να παρακολουθήσουν μέρος του ημερήσιου προγράμματος της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Έτσι οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου από τον Διευθυντή του, συμμετείχαν στο μάθημα και συγκεκριμένα παρακολούθησαν τα διδακτικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Αρχαία και Νέα Ελληνικά.

Δραστηριότητα 4η
Μετά τις διακοπές του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 11 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επίσκεψη στο Γυμνάσιο Βίβλου. Αυτή τη φορά οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.

Δραστηριότητα 5η
Μετά την ολοκλήρωση, όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να επαναλάβουν τις αρχικές δραστηριότητες προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης και να διαπιστωθεί κατά πόσο το βραχύχρονο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των απόφοιτων του δημοτικού σχολείου στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Δηλαδή, κατέγραψαν τα συναισθήματά τους (αρνητικά και θετικά), έγραψαν σε ένα Σκέφτομαι και Γράφω τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους σε μια ζωγραφιά, οι οποίες περιλαμβάνονται σε μια παρουσίαση.

post-emotions

 

 

Ο Δάσκαλος της Τάξης
Χρήστος Σκάρκος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top