Και τη φετινή χρονιά υλοποιήσαμε στο σχολείο μας το πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα διήρκεσε συνολικά 10 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:


Δραστηριότητα 1η


Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να περιγράψουν σε ένα Σκέφτομαι και Γράφω, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους αναφορικά με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και της έναρξης μιας νέας περιόδου στη μαθητική τους ζωής, αυτής της έναρξης της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο.
Σε συνέχεια τις προηγούμενης δραστηριότητας, διανεμήθηκε ένας πίνακας καταγραφής θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται μια κωδικοποίηση των όσων περιγράφονται στην έκθεσή τους. Με τις λέξεις που συγκεντρώθηκαν δημιουργήσαμε ένα σύννεφο λέξεων.
Το μήνυμα που μεταφέρεται μέσα από το σύννεφο είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση.

PRE

Δραστηριότητα 2η


Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων, ακολούθησε από το δάσκαλο της τάξης ενημέρωση αναφορικά με τα διδακτικά αντικείμενα τα οποία πρόκειται να διδάσκονται οι μαθητές το επόμενο σχολικό έτος.
Ολόκληρο το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής αντλήθηκε από το δικτυακό τόπου του «Ψηφιακού Σχολείου» και βασικός άξονάς μας ήταν η αντιστοιχία των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ αυτών του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Μέσα από το χρόνο που αφιερώθηκε στο συγκεκριμένο στάδιο έγινε μια προσπάθεια που είχε διπλή στόχευση. Αφενός να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για τα μαθήματα που θα διδάσκονται την επόμενη χρονιά και αφετέρου να μειωθεί το άγχος του άγνωστου, των υποτιθέμενων δυσκολότερων μαθημάτων και όλων αυτών των μύθων που πλάθονται από τους μικρούς μαθητές κατά τη μετάβασή τους από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Δραστηριότητα 3η


Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Βίβλου Νάξου. Μετά από συνεννόηση που είχε προηγηθεί τόσο με τον Διευθυντή του Γυμνασίου, όσο και με τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων Δημοτικών Σχολείων της περιοχής, οι απόφοιτοι των οποίων φοιτούν στο ίδιο Γυμνάσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γυμνάσιο της Βίβλου Νάξου την στις 3 Μαΐου 2017.
Οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους μελλοντικούς συμμαθητές τους από τα γειτονικά σχολεία, και να παρακολουθήσουν μέρος του ημερήσιου προγράμματος της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Έτσι οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου από τον Διευθυντή του, συμμετείχαν στο μάθημα και συγκεκριμένα παρακολούθησαν τα διδακτικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Αρχαία Ελληνικά και Φυσική.

IMG 20170503 110235

 


Δραστηριότητα 4η


Όμοια με την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων επανέλαβαν τις αρχικές δραστηριότητες. Δηλαδή, κατέγραψαν τα συναισθήματά τους (αρνητικά και θετικά) και έγραψαν σε ένα Σκέφτομαι και Γράφω τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

POST

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top