Με την έναρξη του Σχολικού Έτους όλες οι τάξεις του σχολείου συζήτησαν και συμφώνησαν το συμβόλαιο της τάξης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος η κάθε τάξη επέλεξε τον εκπρόσωπό της και προκειμένου να συζητήσουν και να συμφωνήσουν το συμβόλαιο του σχολείου.

 

 

Το συμβόλαιο του σχολείου συζητήθηκε, γράφτηκε σε μεγάλο χαρτόνι και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top