Στις 13 και 14 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας η πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος φιλοξενούμενοι του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.

Στη συνάντηση αυτή όλοι οι εταίροι του έργου (#AGS) παρουσίασαν τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή στους στο έργο και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου.

Σε αυτή τη φάση, σχεδιάστηκε το ερευνητικό πρωτόκολλο και η μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Αυτή η φάση εστιάζει στη χαρτογράφηση της κατάστασης της τεχνολογίας σχετικά με το σχετικό αποτέλεσμα και τις τεχνικές απαιτήσεις του προκειμένου να σχεδιαστεί του Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο θα αποτελέσει το ουσιαστικό εργαλείο για να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι από κάθε εταίρο.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top