Η δεύτερη θεματική των εργαστηρίων δεξιοτήτων της Στ’ τάξης αφορούσε στην παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος του προγράμματος που σχεδιάστηκε ήταν να μεταστραφεί η αντίληψη πολλών παιδιών ότι τα πολιτιστικά μνημεία είναι ένα βαρετό αντικείμενο. Σκοπός μας ήταν να αφήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο παράθεσης πληροφοριών και να βρίσκουμε πιο ευφάνταστους και δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης που βρίσκονται πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών.

       

Αρχικά γνωρίσαμε την έννοια του πολιτιστικού μνημείου. Στη συνέχεια βρήκαμε και γνωρίσαμε διάφορα μνημεία του νησιού μας. Στο τέλος επιλέξαμε ένα από αυτά (τον Κούρο του Απόλλωνα) και αφού επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία παρουσίαση με τα στοιχεία που προαναφέραμε.

  

 

Σε επόμενη φάση γνωρίσαμε μνημεία των Κυκλάδων και αργότερα ανοίξαμε τον κύκλο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για το επόμενο στάδιο του προγράμματος χωριστήκαμε σε ομάδες και επιλέξαμε ελεύθερα ένα πολιτιστικό μνημείο το οποίο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε με διαφορετικό τρόπο.

 

      

 

Στο τέλος, ακολούθησε η παρουσίαση των μνημείων και η αξιολόγηση του προγράμματος.

     

 

 

                           

Ο Δάσκαλος της Τάξης

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top