Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Γ΄ τάξη οι μαθητές υλοποίησαν το Πρόγραμμα με τίτλο «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη για την αντιμετώπιση καταστάσεων που συχνά δημιουργούν ένταση και απειλούν τη συνοχή της ομάδας.

    

 

Επίσης, είχε ως στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών που αναλαμβάνουν δράσεις, την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, κατανοώντας τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτές, έχοντας ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων ζωής και τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

                         

Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο -που αποτελεί χώρο εκδήλωσης ποικίλων δραστηριοτήτων, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ταυτόχρονα καλύπτει σημαντικό χρόνο από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών- η εξάσκησή τους στην αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων αναγνωρίζεται ως απόλυτη προτεραιότητα.

 

Οι μαθητές &
η δασκάλα της Γ’ Τάξης Καραμανλή Ειρήνη

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top