Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Γ΄ τάξη οι μαθητές υλοποίησαν το Πρόγραμμα με τίτλο «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη για την αντιμετώπιση καταστάσεων που συχνά δημιουργούν ένταση και απειλούν τη συνοχή της ομάδας.

Περισσότερα: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top