Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EnvStories συμμετέχουν από το σχολείο μας οι 21 μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας.

Ξικινήσαμε, λοιπόν, την ενασχόλησή μας με το θέμα, μέσα από μια συζήτηση αναφορικά με το νόημα που έχει για τον καθένα η λέξη "περιβάλλον".

Έτσι οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες εργασίες κλήθηκαν μέσα σε 45 λεπτά να υλοποιήσουν τις πρακάτω δραστηριότητες.

1η  φάση:

Μοιράστηκε σε κάθε ομάδα 1 φύλλο χαρτί μεγέθους Α4.

Κάθε ομάδα μέσα σε 5 λεπτά έπρεπε να καταγράψει λέξεις ή φράσεις που τους φέρνει στο μυαλό η λέξη περιβάλλον.

 

dr11  dr12  dr13 
 dr14  dr17  dr18
 dr15  dr19  dr16

 

2η φάση:

Η κάθε ομάδα αποφασίζει και κάνει στο ίδιο χαρτί μια ζωγραφιά στην οποία να αποτυπώνονται οι λέξεις που είχε καταγράψει στην προηγούμενη φάση.

 

3η φάση:

ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τόσο τις λέξεις όσο και τη ζωγραφιά που έχουν κάνει δικαιολογώντας τις επιλογές της ομάδας τους.

 

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της δραστηριότητας, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές/τριες, στην πλειονότητά τους, έχουν μια θετική και ευχάριστη εικόνα για το περιβάλλον, μακριά από τα σύγχρονα προβλήματα.

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top