Ανάμεσα στην 3η και 4η τηλεδιάσκεψη, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να καταγράψουν τις σκέψεις τους γύρω από τους τέσσερις άξονες που αναδύθηκαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις με τα παιδιά από το Ρέθυμνο.


Οι τέσσερις ομάδες αποφάσισαν να δημιουργήσουν διαλόγους που θα έθιγαν τα προβλήματα του εκφοβισμού, των κακόβουλων λογισμικών, των παραπλανητικών αγορών μέσω διαδικτύου και των κινδύνων των γνωριμιών μέσω των κοινωνικών δικτύων και παιχνιδιών.
Οι διάλογοι αποτύπωσαν τα προβλήματα αλλά προτάθηκε από τον δάσκαλο της τάξης να παρουσιαστούν στους συμμαθητές τους από την Κρήτη με τη μορφή κόμικ κάτι στο οποίο συμφώνησαν όλοι.

 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Σκάρκος

Βασίλης Βαβαΐτης

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top