Οκληρώνοντας την 1η τηλεδιάσκεψη οι μαθητές/τριες και των δύο σχολείων αποφάσισαν για το περιεχόμενο της επόμενης διαδικτυακής τους συνάντησης και αυτό δεν ήταν άλλο από την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικτυακές συνήθειες των μαθητών των δύο σχολείων.

 

od192til-1  od192til-2 

 

Εργάστηκαν ομαδικά και συνέταξαν ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα και συνέταξαν ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο.

 

od192til-3  od192til-4 

 

Στη συνέχεια συγκέντρωσαν τις συνήθειες των συμμαθητών τους αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου, εκτός σχολείου.

Για τη συγκέντρωση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Googleforms. Οι απαντήσεις των μαθητών αναπαραστάθηκαν γραφικά και μελετήθηκαν απο τους μαθητές/τριες.

 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους και να ανταλλάξουν απόψεις καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι συνήθειες των μαθητών στη Νάξο και στο Ρέθυμνο είναι σχεδόν πανομοιότυπες.

 

od192til-5  od192til-6 

 

Χρήστος Σκάρκος

Βασίλης Βαβαΐτης

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top