Η ενασχόληση με το θέμα ξεκίνησε με συζήτηση γύρω από το πρόβλημα της έλλειψης νερού, μιας και το θέμα αυτό ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρο το προηγούμενο χρονικό διαάστημα.

Αφού μέσα από τη συζήτηση οι μαθητές/τριες ανακάλεσαν στη μήμη τους το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού τους ζητήθηκε, όπως ήταν χωρισμένι σε ομάδες να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ζωγραφιές στις οποίες θα αποτυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποθέματα του νερού στον τόπο μας.

 

c1  c3 
 c4  c5
Περισσότερα: Δραστηριότητες Γ΄ τάξης

Νερό το πολυτιμότερο δώρο της φύσης1) Μορφές νερού στη φύση
2) Υδρολογικός κύκλος
3) Εξοικονόμηση νερού


Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης να γνωρίσουν το νερό, να συνειδητοποιήσουν την αξία του στη ζωή μας και ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη ορθολογικής χρήσης και προστασίας του.


Η γνωριμία με το νερό ξεκίνησε με αφορμή ένα βίντεο στο διαδίκτυο όπου παρουσιάζεται το νερό στη φύση στις διάφορες μορφές του.

 

Περισσότερα: Δραστηριότητες A΄& B΄ τάξεων

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top