Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε και ΣΤ τάξεων μέσα σε 3 διδακτικές ώρες που ασχολήθηκαν με το θέμα συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τους παρακάτω ενοιολογικούς χάρτες που αφορούν τους παράγοντες - ανθρώπινη δραστηριότητα- που επηρεάζουν την κατανάλωση του νερού.

 

 1 Page 1 1 Page 2 
   
 1 Page 3  1 Page 4
Περισσότερα: Δραστηριότητες Ε-ΣΤ τάξεων

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top