Στο τρίτο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τον εξοπλισμό του Wedo 2.0. Στην αυτή τη φάση οι μαθητές/τριες του σχολεί-ου μας είχαν το πλεονέκτημα ότι το σχολείο διέθετε επιπλέον πακέτα, οπότε ή-ταν δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή και των 19 μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες.


Αρχικά δοκίμασαν να κάνουν διάφορες κατασκευές ρομπότ για να γνωρίσουν τον εξοπλισμό και να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα των διαφόρων κομματιών Lego, αλλά και τις σχέσεις που δημιουργούνται από τη σύνδεσή τους. Μετά το στάδιο της γνωριμίας η κάθε ομάδα επέλεξε ένα ρομπότ να κατασκευάσει και να το προγραμματίσει με Scratch. Αυτό το τελευταίο στάδιο ήταν και το πιο εντυπωσιακό τους μαθητές/τριες και αυτό που τους άρεσε περισσότερο.


Όπως γίνεται φανερό από την περιγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν τόσο σε σχολικό όσο και σε διασχολικό επίπεδο ο T.A.L.O.S. έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες του σχολείου μας να γνωριστούν με μαθητές άλλων σχολείων, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μαθητές νησιωτικών περιοχών. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με δραστηριότητες που ξεφεύγουν από την σχολική καθημερινότητα, δραστηριότητες που απαιτούσαν κριτική, δημιουργική και λογικο-μαθηματική σκέψη.

 

 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 

Δημοτικό ΣΧολείο Ποσειδωνίας Σύρου

 

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top