Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου έπρεπε το έργο μας να αποκτήσει και ένα λογότυπο. Ο σχεδιασμός και η επιλογή του ήταν μια καθαρά ομαδική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα. Οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων χωρίστηκαν και έτσι δημιουργήθηκαν 10 διασχολικές ομάδες. Κάθε μια από τις ομάδες αυτές σχεδίασε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο σχεδίασης της Google το λογότυπο του προγράμματος, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες και αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, σεβασμού της δημιουργίας των άλλων μελών. Όταν ολοκληρώθηκε το στάδιο αυτό οργανώθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία και με βάση τα αποτελέσματά της επιλέχθηκε το λογότυπο που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα.

1η συνεργατική δραστηριότητα - Διαγωνισμός λογοτύπου

Στην πρώτη δραστηριότητα, κάθε ομάδα διδασκαλίας πρέπει να δημιουργήσει ένα λογότυπο για το έργο. Στη συνέχεια θα ψηφίσουμε για να επιλέξουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε

Για να δημιουργήσουν τα λογότυπα τους οι ομάδες πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι:

1. Το όνομα του έργου (T.A.L.O.S.) πρέπει να είναι ορατή

2. Οι πίνακες ζωγραφικής πρέπει να είναι απλοί (για να αποφεύγονται άσκοπες ζωγραφιές)

3. Οι πίνακες πρέπει να είναι μικρού μεγέθους

4. Οι πίνακες πρέπει να έχουν μόνο λίγα χρώματα (πολλά χρώματα συντρίβουν τους θεατές)

5. Πρέπει να γίνει κατανοητό από οποιονδήποτε τους βλέπει ότι το έργο σχετίζεται με τη ρομποτική

6. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεωμετρικά σχήματα

7. Η δική τους δημιουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (ένα σχήμα ή ένας χαρακτήρας)

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top