Με το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων θα έπρεπε να εγγραφούν στην πλατφόρμα του etwιnning (αυτό το έκαναν οι εκπαιδευτικοί).

Στη συνέχεια, αφού ο κάθε μαθητής/τρια είχε αποκτήσει την eTwinning ταυτότητά του μπήκε στη πλατφόρ-μα του Twinspace και έφτιαξε το δικό του προφίλ, ώστε ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες να μπορεί να πάρει κάποιες βασικές πληροφορίες γι' αυτόν.

Συνεχίζοντας στο στάδιο της γνωριμίας, οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Εκεί, αφού εξασκήθηκαν στο σχολικό εργαστήριο με διάφορες δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, χωρίστηκαν σε ζευγάρια και χρησιμοποίησαν ένα online λογαριασμό για την υλοποίηση ενός μικρού αλγόριθμου μέσω του οποίου οι μαθητές θα συστήνονταν στου υπόλοιπους.

Έτσι για τους 19 συμμετέχοντες μαθητές/τριες των Ε και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας δημιουργήθηκαν 9 αλγόριθμοι παρουσίασης. Οι οποίοι προκειμένου αν ενσωματωθούν στην πλατφόρμα του etwinning και να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε όλους ενσωματώθηκαν σε ένα Padlet από κάθε σχολείο. Το στάδιο της γνωριμίας των συμμετεχόντων μαθητών/τριών ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση μια τηλεδιάσκεψης.

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top