Με το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων θα έπρεπε να εγγραφούν στην πλατφόρμα του etwιnning (αυτό το έκαναν οι εκπαιδευτικοί).

Στη συνέχεια, αφού ο κάθε μαθητής/τρια είχε αποκτήσει την eTwinning ταυτότητά του μπήκε στη πλατφόρ-μα του Twinspace και έφτιαξε το δικό του προφίλ, ώστε ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες να μπορεί να πάρει κάποιες βασικές πληροφορίες γι' αυτόν.

Περισσότερα: Γνωριμία των μαθητών

Συνεργατική Συγγραφή Ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ρομπότ

Κάθε μία από τις 10 ομάδες πρέπει να γράψει μια ιστορία αν ο ήρωας είναι ένα από τα ρομπότ WeDo ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Περισσότερα: Συνεργατική Συγγραφή Ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ρομπότ

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top