Με την ολοκλήρωση της 2ης τηλεδιάσκεψης η κάθε ομάδα είχε πλέον αναλάβει από ένα θέμα να μελετήσει και να αποφάσίσει τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσει.

Τα 4 υποθέματα που είχαν επιλέξει ήταν:

1. Ο εθισμός στο διαδίκτυο

2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός

3. Οι φίλοι στο διαδίκτυο

4. Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Προκειμένου οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση για τα παραπάνω θέματα παρακολούθησαν βίντεο από την οδύσσεια του διαδικτύου και μελέτησαν υλικό από τον διακτυακό τόπο του saferinternet:

 

 

 

Μετά τη μελέτη του παραπάνω υλικού, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να σκεφτούν πώς θα παρουσιάσουν το θέμα τους και να επιλέξουν το κατάλληλο υπολογιστικό εργαλείο. Μετά από συζητήσεις η κάθε ομάδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παρακάτω περιβάλλοντα:

 animaker bookcreator  plotagon 

 

Με την έρναρξη της 3ης τηλεδιάσκεψης οι μαθητές/τριες συζήτησαν για το υλικό που είχαν μελετήσει και στη συνέχεια τους διανεμήθηκε ένα φύλλο χαρτί πάνω στο οποίο είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν βασικές σκηνές του σεναρίου τους με το οποίο θα παρουσίαζαν το θέμα τους. Έτσι οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδικά σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια αντάλλαξαν ιδέες με τους μαθητές/τριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

 

 

1  2 
 3  4
 5  6
  7

 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Χρήστος Σκάρκος

Βασιλική Παππά

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top