Η συμμετοχή των μαθητών στο μαθητικό ραδιόφωνο έχει πολλαπλή στοχοθεσία και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μέσα από τις ραδιοφωνικές παραγωγές μικρές ή μεγαλύτερες σε διάρκεια αναμένεται, οι μαθητές να επιδείξουν εξωστρεφή συμπεριφορά, να βελτιώσουν την άρθρωση τους, να εκφράσουν και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν ομαδικά μια ραδιοφωνική εκπομπή.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα, λόγω της πληθωρικότητας του μέσου, προσφέρει ποικίλες δυνατότητες έκφρασης σε χαμηλότερο και στη συνέχεια σε υψηλότερο βαθμό. Τα παιδιά εκφράζουν αρχικά τις σκέψεις τους γύρω από το τι θα μπορούσε να αποτελέσει μια ραδιοφωνική παραγωγή. Οι ιδέες παραμένουν διαθέσιμες για μελλοντική χρήση και η επικρατέστερη βαίνει προς υλοποίηση. Την τελευταία σχολική χρονιά τα παιδιά προσπάθησαν να φτιάξουν λίστες με ανέκδοτα τα οποία θα αποτελούσαν την εκπομπή «το ανέκδοτο της ημέρας». Ακούστηκαν όλα τα ανέκδοτα όλων των παιδιών και στη συνέχεια άρχισε η επιλογή βάσει κριτηρίων που εκείνα έθεσαν όπως: η κατανοητή γλώσσα, το μάκρος του ανέκδοτου, το πόσο αστείο είναι. Μετά το τέλος της επιλογής οι μαθητές ανέλαβαν την εκφώνηση και εγγραφή του δικού τους ανέκδοτου με τα μέσα που πρόσφερε ο δάσκαλος της τάξης.

 

Ιστορικό Εκπομπών

Υποκατηγορίες

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top